Tallinna Kaubamaja tütarfirmad nõuavad kohtus reklaamimaksuna tasutud 550 000 eurot tagasi

 (3)
6KN12SOKT05A16.jpg
6KN12SOKT05A16.jpgFoto: Delfi/Eesti ajalehed

Tallinna Kaubamaja tütarettevõtted Selver AS, Kaubamaja AS, AS Viking Motors, Kia Auto AS, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS, Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ ja OÜ TKM Beauty Eesti taotlevad tagasi ajavahemikus juuni 2011 kuni juuli 2014 makstud 550 eurot reklaamimaksu, teatas ettevõte börsile.

Reklaamimaks on kohalik maks, mida maksavad füüsilised ja juriidilised isikud omavalitsuse territooriumil paigaldatud, samuti omavalitsuse territooriumil elunevatele ja asuvatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele kuuluvatena registreeritud ühissõidukitele paigaldatud kuulutustelt ja reklaamilt.

Nimetatud ajavahemikul tasusid Tallinna Kaubamaja kontserni tütarettevõtted reklaamimaksu kokku 550 000 eurot.

„Reklaamimaksu regulatsioon on meie hinnangul vastuolus põhiseadusega ning riigikohtu praktikaga osas, millega see annab maksusuhte oluliste elementide kehtestamise õiguse sisuliselt ilma igasuguste piiranguteta kohalikele omavalitsustele,“ teatas ettevõte.

Reklaamimaksu tagastuse taotlemise eesmärgil esitasime parandatud reklaamimaksu deklaratsioonid, mille tõttu algatasid Tallinna Ettevõtlusamet, Tartu Linnavalitsuse rahandusosakond ja Pärnu Linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistus tagastusnõuete kontrollimenetlused. Kontrollimenetluste tulemusena on tänaseks Tallinna Ettevõtlusamet ja Tartu Linnavalitsuse rahandusosakond andnud välja maksuotsused, mille kohaselt jäeti tagastusnõuded rahuldamata.

Seotud lood:

Tallinna Kaubamaja AS kontserni tütarettevõtted esitavad täna, 25.08.2014, Tallinna Ettevõtlusameti ja Tartu Linnavalitsuse rahandusosakonna maksuotsuste peale kaebused Tallinna ja Tartu Halduskohtutele. Juhul kui Pärnu Linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistuse otsusega jäetakse tagastusnõue rahuldamata Pärnus, siis on kavas ka vastav maksuotsus vaidlustada Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajas, kinnitas ettevõte börsiteates.

Reklaamimaksu vaidlustes nõustab ja esindab Tallinna Kaubamaja kontserni tütarettevõtteid advokaadibüroo Sorainen.

Tallinna Kaubamaja kontserni tütarettevõtetel reklaamimaksu vaidlusega seoses jooksvad kulud peale riigilõivude puuduvad, tasu maksmine on kokku lepitud vastavalt vaidluse tulemusele. „Kuivõrd tegemist on juhtumiga, millega sarnaseid lõpplahendusi ei ole teada, siis ei ole käesoleval hetkel võimalik anda hinnangut tagastusnõude vaidluse tulemuslikkuse ja ajalise lõpplahenduse osas, kuid Tallinna Kaubamaja AS tütarettevõtjad ei ole kindlasti võtnud ette vaidlust, mida nad peaksid perspektiivituks,“ kinnitas Kaubamaja juhatuse esimees Raul Puusepp.

Kaubamaja tütarettevõtted nõuavad advokaadibüroo Borenius abil kohtu kaudu tagasi ka aastatel 2010 ja 2011 makstud müügimaksu, sest Tallinna Ettevõtlusamet tagastas selle ettevõtetele vaid osaliselt.