Tallinna lähivallad plaanivad arendajate musta nimekirja


Homme, 7. augustil, toimub Rae vallas Tallinna lähivaldade juhtide ümarlaud. Ühise arutelu teemaks on valdade suhted kinnisvaraarendajatega. Muuseas on päevakavas ka nimekirja koostamine väheusaldusväärsetest arendajatest.


Rae vallavanema Raivo Uukkivi algatusel kokkukutsutud ümarlaua eesmärgiks on panna paika Tallinna naabervaldade ühispõhimõtted, mille alusel kinnisvaraarendajate ja omavalitsuse suhteid tulevikus reguleerida.

„Valdadel on kinnisvaraarendajatega sarnaseid kogemusi - nii häid kui halbu. Soovime vahetada arvamusi, kuidas tänases seadusandlikus ruumis ning tingimustes tagada jätkusuutlik areng ning koduostjate kindlustunne,” selgitab Uukkivi.

Kohtumise päevakavas on ka ettepanekute esitamine menetluses oleva planeerimisseaduse täiendamiseks ning nimekirja koostamine arendajatest, kellega omavalitsuste koostöö pole seni olnud kõige parem ning keda omavalitsused pigem ei usalda,

Ümaralaua kokkukutsumise on tinginud valdade halvad kogemused mitmete kinnisvarafirmadega. Rae vallas on sellisteks patustajateks olnud Peetri külas asuva Suurekivi ning Jüri naabruses asuva Andrekse arendajad, kus nende poolt võetud kohustuste täitmata jätmise tõttu on enesele uue kodu ostnud pered silmitsi tõsiste raskustega.

Uukkivi sõnul on ajakirjanduses palju kajastatud nii Peetri küla juhtumit, kui ka Andrekse lugu, kus kinnisavaraarendajate poolt tegemata tööde tõttu on sõiduteed ja muud kommunikatsioonid nõuetele vastavalt rajamata ning kodu ostnud inimesed on silmitsi üleujutustega, ohtlike liiklusolukordadega ning väljaehitamata kanalisatsioonilahendustega.

Ümarlauast võtavad osa nii Tallinnat ümbritsevate kui ka teiste Harjumaa valdade ning Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse esindajad.