Tallinna Sadama, Eesti Raudtee jpt riigifirmade ühe valdusettevõtte alla koondamiseks loodi komisjon

 (7)
Tallinna Sadama, Eesti Raudtee jpt riigifirmade ühe valdusettevõtte alla koondamiseks loodi komisjon
Foto: Eero Vabamägi

Majandus- ja taristuminister moodustas möödunud nädala lõpus neli komisjoni, et selgitada välja, millist koostoimekasu tõuseks üksteisega seotud valdkondades tegutsevate riigiettevõtete ühendatud juhtimisest.

Riigile kuuluvate taristuettevõtete juhtimine on plaanis koondada valdkonnapõhiselt ühe või mitme valdusettevõtte alla, et tagada parem finantsvõimekus ja kontrollsüsteem.

Kuna loodavasse kontserni kuuluvate ettevõtete mitmed tugiteenused kattuvad, saab ühe töögrupi ülesandeks olema nende analüüsimine ja paiknemise määramine valdusettevõtte struktuuris.

Analüüsitavate teenuste alla kuuluvad näiteks IT, kinnisvara, finantsjuhtimine ja juriidiline nõustamine. EVR Cargole ja Eesti Raudteele tehakse eraldi töögrupp leidmaks parim viis nende omavaheliseks ühendamiseks ja valdusettevõtte alla toomiseks.

Lisaks moodustatakse töögrupp analüüsimaks ettevõtete müügi- ja turundustegevust, et seeläbi leida uusi ärivõimalusi kaubamahtude ja turismi kasvatamiseks.

Valdkonnapõhistesse töögruppidesse kuuluvad vastava sektori riigiettevõtete juhatuste liikmed ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad. Vajadusel kaasatakse valdkonna eksperte ka väljastpoolt asutusi. Töögruppide ülesanne on teha ettepanekuid õigusliku regulatsiooni ja organisatsiooniliste lahenduste väljatöötamiseks ning esitama kokkuvõtte oma töö tulemustest käesoleva aasta 20. detsembriks.

Seotud lood:

Transporditaristut omavad riigiettevõtted ühendatakse eelkõige ühtse kaubakoridori loomiseks, et pakkuda vedajatele terviklikku teenust ühe taristuliigi raames kogu Eestis. Valdusettevõte loob ka parema finantsvõimekuse ja laenutingimused ning tekib tõhusam järelevalve.

Ühtne juhtimine võimaldab teha riigil otsuseid kogu transiidisektori arengut silmas pidades. Valdusettevõttesse hakkavad kuuluma Tallinna Sadam, Eesti Raudtee, EVR Cargo, Eesti Loots, Saarte Liinid ja Tallinna Lennujaam.