Tallinna Sadama juhatus on edaspidi kolmeliikmeline

 (6)
Tallinna Sadama juhatus on edaspidi kolmeliikmeline
Foto: Madis Veltman

Tallinna Sadama nõukogu kinnitas ettevõtte uue juhtimisstruktuuri, mille kohaselt hakkab ettevõtte juhatus edaspidi olema kolmeliikmeline.

Eilsel Tallinna Sadama nõukogu koosolekul kinnitati ettevõtte uus juhtimisstruktuur. Alates 1.maist 2016 kehtima hakkav struktuur on senisest laiapõhjalisem ning edaspidi hakkab ettevõtet juhtima kolmeliikmeline juhatus. Valdo Kalmu ja Marko Raidi kõrvale lisandub kolmas liige, kelle vastutusvaldkonnaks saab kommertstegevus, teatas Tallinna Sadam.

Tallinna Sadama nõukogu esimehe Aare Targa sõnul on juhtimismudeli laiapõhjalisemaks muutmise eesmärgiks kaasata Tallinna Sadama juhtimisse laiemalt valdkondade juhte, tõstes nende vastutust ja võimaldades neil osaleda strateegiliste otsuste väljatöötamisel ja elluviimisel.

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm põhjendas kommertsjuhi toomist juhatusse vajadusega pöörata suuremat tähelepanu kliendisuhetele, müügitegevusele ja äriarendusele. „Arvestades organisatsooni pikaajalisi strateegilisi eesmärke on tekkinud vajadus muuta äriarendust ja ärisuundade juhtimist proaktiivsemaks ning tõsta ettevõtte kommertstegevuse tulemuslikkust,“ selgitas Kalm.

Juhatuse liikme/kommertsjuhi ametikohale kuulutatakse lähiajal välja konkurss ning lisaks toimub sihtotsing personalivaliku firma kaudu.

Nõukogu pikendas ka juhatuse liikme/finantsjuhi Marko Raidi volitusi ning otsustas sõlmida temaga juhatuse liikme lepingu tähtajaga viis aastat. Marko Raidi vastutusvaldkonnaks jääb organisatsiooni finantstegevus ehk finantsvara haldus, juhtimisarvestus, raamatupidamine ja dokumendihaldus.

Seotud lood:

Valdo Kalm juhatuse esimehena vastutab nii ettevõtte kommerts-, finants- kui ka infrastruktuuri arenduse ja haldamisega seotud tegevuste eest. Teiste organisatsiooni juhtimisstruktuuri muudatuste tulemusena viiakse juhatuse esimehe otsealluvusse järgmised tugitegevused: turundus- ja kommunikatsioon, personalijuhtimine, infotehnoloogia valdkond ja juriidiline tugi.

AS Tallinna Sadam kontserni kuuluvad emaettevõtjana AS Tallinna Sadam, tütarettevõtjad TS Energia OÜ, TS Laevad OÜ ja TS Shipping OÜ ning ühisettevõte Green Marine AS. Kontsern jätkab olemasolevate ettevõtete ja tegevusalade struktuuriga.

Muude küsimuste all andis juhatus nõukogule ülevaate ettevõtte kolme kuu tegevus- ja majandustulemustest, parvlaevateenuse käivitamise hetkeseisust, jäämurdja Botnica kulude kokkuhoiu programmist ning Reidi tee rajamisega seotud asjaoludest.