Tallinna Sadama kasum langes


Tallinna Sadama kasum langes
Foto: Madis Veltman

Tallinna Sadama kolmanda kvartali kasum langes aastavõrdluses 1,8 protsenti ja ulatus 17,7 miljoni euroni.

Ettevõtte müügitulu oli 0,7 protsenti 39,2 miljoni euroni. Tallinna Sadama finantsjuhi Marko Raidi sõnul mõjutas kolmanda kvartali tulemusi ühelt poolt vedellastist tulenev kaubamahu tugev langus, teisalt aga laevakülastuste arvu kasv ja jäämurdja Botnica pikem suvetöö periood Kanadas.

Jõudsalt kasvas ka puistlasti maht, mis mõnevõrra pehmendas vedellasti langusest põhjustatud kukkumist kaubamahus. „Reisijate arv kasvas kolmandas kvartalis eelkõige Tallinn-Helsingi ja Muuga-Vuosaari liinide mõjul. Juuni lõpus alustas Muuga-Vuosaari liinil liiklemist Eckerö Line'i laev MS Finbo Cargo, mis teenindab nii veokeid kui autoga reisijaid, samuti asus sellel liinil sõidukitega reisijaid teenindama Tallink oma laevaga Sea Wind. Laevade kõrge täituvusprotsent näitab, et liin on korralikult käivitunud ja ka autoga reisijad hindavad kesklinna ummikuid vältivat soodsat alternatiivi Eesti ja Soome vahel reisimisel," ütles Raid.

Suurima kasvu nii müügitulus kui kasumlikkuses tegi kolmandas kvartalis jäämurdja Botnica seoses suvetöö suurema prahipäevade arvuga ning suurim langus oli kaubasadamate segmendis peamiselt seoses vedellasti mahu langusest tingitud laevatasude tulu vähenemisega.

Üheksa kuu kokkuvõttes teenis kontsern 100,5 miljonit eurot müügitulu ja 35,9 miljonit puhaskasumit. Müügitulu ja korrigeeritud EBITDA jäid seejuures eelmise aastaga võrreldavale tasemele, vähenedes vastavalt -0,5 ja -0,4 protsenti. Puhaskasumi suur kasv üheksa kuu võrdluses oli tingitud 20,5 mln väiksemast dividendide tulumaksu kulust 2019. aastal.

Seotud lood:

III kvartalis suurenes ka investeeringute maht võrredes eelmise aasta sama perioodiga, peamiselt seoses D-terminali rekonstrueerimisega, süvendustöödega Paldiski Lõunasadamas ja Reidi tee ehituse kaasfinantseerimisega Vanasadamas.

Ettevõte juhatuse hinnangul saavutab Tallinna Sadam 2019. aastaks seatud kasumieesmärgi ja kõrvalekaldeid kehtiva dividendipoliitika järgimises, maksta 2020. aastal vähemalt 30 miljonit eurot dividende, ei teki.