Tallinna Sadama praamifirma: riigihankeid me ei korralda, kuid konkursid on ausad

 (11)
Tallinna Sadama praamifirma: riigihankeid me ei korralda, kuid konkursid on ausad
Tallinna Sadama uus ehitusjärgus parvlaev LeigerFoto: Tallinna Sadam

Saaremaa ettevõte Novabeta OÜ hinnangul ei korraldanud TS Laevad OÜ uute parvlaevade toitlustuskonkurssi piisavalt läbipaistvalt, kuid riigihangete vaidlustuskomisjon jättis nende avalduse juriidilistel põhjustel läbi vaatamata.

TS Laevad teatas täna, et uute parvlaevadele partnerid vaitakse vaid konkursside teel.

Tallinna Sadamale kuuluv ettevõte TS Laevad OÜ ei ole riigihanke kohuslane, vastav otsus tehti riigikohtu poolt juba 2014. aasta lõpus, küll aga valitakse kõik partnerid välja ausas konkurentsis läbi konkursside.

TS Laevad juhatuse esimees Kaido Padar ütles, et eelmise aasta lõpus katkestasime eelmise juhtkonna poolt alustatud pooleli olevad läbirääkimised erinevate parteritega, et tagada avatus, selgus ja läbipaistvuses partnerite valikul.

Kõikide konkursside puhul, mis oli võimalik katkestada, nii ka tehti ja alustati otsast peale. „ Meie eesmärk on valida partnerid välja alati ettevõttele ja klientidele kõige kasulikumal ning õiglasemail moel. Üks sellistest näidetest on ka nüüdseks lõppenud toitlustuspartneri otsing,“ selgitas Padar.

TS Laevad OÜ on kehtestanud konkursside läbiviimseks kodukorra, kus konkursi tingimused kinnitab juhatus, parima pakkuja valikuks moodustatakse komisjon, pärast tulemuste kinnitamist juhatuses antakse võitjate nimed teada ka nõukogule.

Väga oluliseks peetakse laevafirma kinnitusel kõikidele osalejatele võrdse info jagamise printsiipi ning seega saadetakse kõikide laekunud küsimuste vastused kõigile konkursil osalejatele. Samuti on TS Laevad jälginud põhimõtet, et kui keegi soovib oma teenust pakkuda valdkonnas, mille konkurss on tulemas või juba välja kuulutatud, siis lülitatakse osalemissoovi avaldanud ettevõte konkursil osalejate hulka.

Seotud lood:

Uute parvlaevade toitlustuskonkursil osalejad valiti välja kohalike omavalitsuste ning ettevõtjate esindajate soovitusi arvestades. Kutse saadeti kokku 14-le ettevõttele, kes olid Saaremaalt, Hiiumaalt, Läänemaalt ja Tallinnast. Pakkumise tegi kaheks ettevõtet, kellest neljaga kohtuti teises voorus. Parima teenusepakkuja valikul said määravaks nii makstava renditasu suurus kui ka toitlustusteenuse kontseptsioon.

TS Laevad OÜ ei ole hankija riigihangete seaduse mõistes, kuna ei osuta hetkel teenuseid ega täida muid ülesandeid avalikes huvides, millel puudub äriline iseloom. TS Laevad kinnitab, et kuigi nad ei ole riigihanke kohuslane, siis lähtutakse põhimõttest, et kõik koostööpartnerid tulevad läbi konkursside.