Tallinna Sadama prognoos: tuleva aasta kasum 41 miljonit


Tallinna Sadam.
Tallinna Sadama nõukoguFoto: Heiki Rebane

Tallinna Sadama nõukogu kinnitas ettevõtte 2015. aasta eelarve, mille kohaselt ootab ettevõte kõikide peamiste äriliste näitajate säilimist tänavusel tasemel; tuleva aasta oodatav tegevustulu on 111 miljonit ja puhaskasum 41,3 miljonit eurot.

Käideldav kaubamaht on järgmisel aastal prognoosi kohaselt 27,9 miljonit tonni ja oodatav reisijate arv 9,66 miljonit. Võrreldes 2014. aastaga loodetakse reisijate arvu kasvu 1% ning kaubamaht väheneb aga ühe protsendi võrra.

Tallinna Sadama poolt 2015. aastal omanikule ehk Eesti riigile väljamakstavaks dividendi summaks on eelarves arvestatud 31,2 miljonit eurot, sellele lisandub tulumaksukulu 7,8 miljonit eurot.

Järgmise aasta eelarvestatud tegevustulu 111 miljonit eurot on 0,1 miljoni euro võrra tänavusest enam. Tululiikides ettevõtte finantsjuhi Marko Raidi sõnul märkimisväärseid muutusi järgmisel aastal oodata ei ole. “Valdkondade lõikes kasvab tulu mõnevõrra reisi- ja kruiisilaevade teenindamiselt, mida tasakaalustab samaväärne vähenemine kauba osas.”

Lastiliikidest jätkub 2015. aastal eeldatavalt laev-terminal-laev teenindatava kauba kasv, ulatudes 14 miljoni tonnini. Samuti näeb eelarve ette veeremkauba kasvu, selle teenindamiseks avatakse uus liiniühendus Soome Vuosaari ja Muuga sadama vahel.

Konteinerkaupade maht säilitab 2015. aastal eeldatavalt tänavuse taseme. Mahukaupade – vedel- ja puistlasti – osas prognoosib eelarve mõningast kahanemist.

Seotud lood:

Järgmise aasta suurim investeering on nelja parvlaeva ehitamise finantseerimine, millega Tallinna Sadam alustab 2016. aasta sügisel mandri ja suursaarte vahelise parvlaevaliikluse opereerimist.

Tallinna Sadam jätkab ka investeeringutega, mis on suunatud reisijateliikluse tingimuste avardamisele ja kaasajastamisele. Kasvanud laevaliikluse paremaks teenindamiseks rajatakse Vanasadamasse täiendavaid rajatisi laevade vastuvõtmiseks seni vähekasutataval alal sadama põhjaosas.

“Lisaks sadama teenindusvõimsuse kasvule valmib aasta lõpuks Tark Sadam IT-lahendus, mis lihtsustab ja kiirendab autoga reisijate sadamaalal liiklemist ja reisile registreerumist,” lausus Marko Raid. “D-terminali juurdeehituse näol loome reisijatele senisest avaramad oote- ja teenindusalad.”

Tallinna Sadama eelarvestatud tegevuskulud on 61,9 miljonit eurot. Ettevõtte ärikasum on 51 miljonit eurot.