Tallinna Sadama uurimiskomisjoni tööd hakkab juhtima Artur Talvik

 (30)
Tallinna Sadama uurimiskomisjoni tööd hakkab juhtima Artur Talvik
Artur TalvikFOTO: Riigikogu kantselei

Tallinna Sadama juhtkonnas toimunud võimaliku korruptsiooni uurimiseks Riigikogus moodustatud uurimiskomisjon valis tänasel avaistungil esimeheks Artur Talviku ja aseesimeheks Andres Anvelti.

„Meie eesmärk on olla komisjoni töös võimalikult avalik," ütles Talvik. „Esimese asjana palusin liikmetel tutvuda Tallinna Sadamat puudutavate riigikontrolli audititega."

52 riigikogu liikme algatusel moodustatud uurimiskomisjoni kuuluvad veel Jaanus Karilaid, Siim Kiisler, Henn Põlluaas ja Valdo Randpere.

Tallinna Sadama uurimiskomisjon hakkab tuvastama võimalikke korruptsiooniriske riigile kuuluvas aktsiaseltsis Tallinna Sadam ning selgitab välja, kas omanikujärelevalve ettevõttes on olnud seaduslik ja tõhus.

Uurimiskomisjoni järgmine istung toimub 12. novembril, kus tulevad arutlusele Riigikontrolli Tallinna Sadamat puudutavad auditid.

Komisjon esitab oma lõpparuande Riigikogule ja avalikkusele hiljemalt 1. maiks 2016.