Tallinna Vee ja konkurentsiameti vaidlust hakkab arutama riigikohus


AS Tallinna Vesi
AS Tallinna VesiFoto: Andres Putting

Riigikohus otsustas eile võtta menetlusse veebruaris Tallinna Vee poolt esitatud kassatsioonkaebuse, teatas vee-ettevõte börsile.

Menetlusse võtmine tähendab, et vaidlus Tallinna Vee ja konkurentsiameti vahel jätkub kõrgeima astme kohtus.

Veebruaris esitas Tallinna Vesi riigikohtule kassatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtu 26. jaanuari 2017 otsuse osas, millega jäeti rahuldamata ettevõtte kaebus Tallinna Vee ja konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses.

Riigikohtu otsus võtta kassatsioonkaebus menetlusse tähendab, et vaidlus ei ole lõplikku lahendit leidnud.

Tariifivaidluse lõpliku lahenduse leidmiseni kehtib õiguskaitse, mille Eesti kohtud määrasid konkurentsiameti ettekirjutuse osas tariifide langetamiseks. Samuti on lõpliku lahenduse leidmiseni peatatud kahjunõude menetlemine, mille ettevõte esitas halduskohtule konkurentsiameti vastu 2. mail 2014, vältimaks rahalise nõudeõiguse aegumist.

Konkurentsiamet on alates 2011. aasta maist keeldunud rahuldamast Tallinna Vee poolt esitatud vee- ja reoveeteenuse hinnataotlusi.

2011. aasta oktoobris tegi konkurentsiamet Tallinna Veele ettekirjutuse tariifide vähendamiseks. Ettevõte märgib teates, et konkurentsiamet ei ole oma seisukohta muutnud hoolimata sellest, et Eesti kohtud on tunnistanud AS-i Tallinna Vesi ja Tallinna Linna vahel 2001. aastal sõlmitud teenuslepingu tariife puudutava osa halduslepinguks.

Tallinna Vesi on seisukohal, et halduslepingut peab riik haldusmenetluse seaduse alusel järgima kuni lepingu muutmise või kehtetuks tunnistamiseni.