Tallinna Vee kasum vähenes drastiliselt

 (7)
AS Tallinna Vesi
AS Tallinna VesiFoto: Andres Putting

Tallina Vee müügitulu 2017. aastal oli 59,82 miljonit eurot (2016. aastal 58,98 miljonit), mis on 1,4% rohkem kui eelnenud aastal. Puhaskasumiks kujunes 2017. aastal 7,22 miljonit eurot.

2017. aastal kasvas põhitegevuspiirkonna eraklientide müügitulu 1,1% võrra 25,23 miljoni euroni ja äriklientide müügitulu 1,7% võrra 20,41 miljoni euroni.

Väljaspool peamist tegevuspiirkonda osutatud teenuste müük suurenes 6,3%, see tähendab 4,68 miljoni euroni. Kasvu taga olid peamiselt suurenenud reovee ja sademevee ärajuhtimisega seotud teenuste mahud ja ka veidi suuremad veeteenuse mahud.

Ettevõtte puhaskasum langes 60,7% ehk 11,17 miljonit eurot võrreldes 2016. aastaga. Muutust mõjutasid eelkõige provisjon seoses võimalike kolmandate osapoolte nõuetega, mis võivad järgneda riigikohtu 12. detsembri 2017 otsusele, juhul kui kohtud peaksid sellised nõuded põhjendatuks lugema.

Puhaskasumit mõjutas ka väiksem tulumaks dividendidelt. Jättes kõrvale tuletisinstrumentide õiglase väärtuse muutuse ja võimalike kolmandate osapoolte nõuete mõju, oleks ettevõtte 2017. aasta puhaskasum olnud 24,17 miljonit eurot, mis on 29.2% või 5,47 miljonit eurot enam kui 2016. aasta samal perioodil.

AS Tallinna Vesi ootab jätkuvalt lõplikku otsust rahvusvahelisest vahekohtust, mille istungid toimusid 2016. aastal. Otsust oodatakse 2018. aasta alguses.