Tallinna Vee puhaskasum kasvas üle 200%

 (18)
AS Tallinna Vesi
AS Tallinna VesiFoto: Andres Putting

Tallinna Vee 2018. aasta müügitulu oli 62,78 miljonit eurot ja puhaskasum 24,15 miljonit eurot.

Kontserni maksustamiseelne kasum oli 2018. aastal 25,95 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2017. aasta sama ajaga 161,6% ehk 16,03 miljonit eurot. Puhaskasum oli 2018. aastal 24,15 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2017. aasta sama ajaga 234,4% ehk 16,93 miljonit eurot.

Kontserni müügitulu oli 2018. aasta 4. kvartalis 16,23 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,6% ehk 0,26 miljonit eurot. Era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi- ning reoveeteenuste tulu nii põhiteeninduspiirkonnas kui sellest väljaspool moodustas kogu Kontserni müügitulust 82,1%. Müügituludest 6,6% saadi Tallinna linnalt saadavast sademevee kogumise süsteemide ning tuletõrjehüdrantide käigus hoidmise ja hooldamise tasust, 10,1% tuludest moodustas ehitus- ja asfalteerimisteenustest ning 1,1% muudest töödest ja teenustest. Ehitus- ja asfalteerimisteenuste tulud on sesoonsemad ning Kontsern otsib jätkuvalt võimalusi, et neid tulusid hoida ning kasvatada.

2018. aasta 4. kvartali brutokasum oli 8,38 miljonit eurot, vähenedes 4,7% ehk 0,41 miljonit eurot. Brutokasumi kahanemine on seotud madalamate sademevee kogumise ja puhastamise ja tuletõrjehüdrantide teenuse tuludega, millele aitasid kaasa suurenenud kemikaalide ning varade hoolduse ja remondi ning muud kulud. Seda tasakaalustasid joogivee- ja reoveeteenuste müügitulude suurenemine, mida omakorda täiendasid kõrgem ehitusteenustega seotud kasum ning kahanenud elektrikulud ja saastetasud.

Seotud lood:

Mullu investeeris kontsern põhivarasse 10,40 miljonit eurot. 31. detsembri seisuga oli materiaalse põhivara väärtus 179,19 miljonit eurot ning põhivara väärtus kokku 179,85 miljonit eurot (31.12.2017 vastavalt 174,45 miljonit ja 175,26 miljonit eurot).

Tariifitaotlus

AS-i Tallinna Vesi uued vee- ja kanalisatsioonitariifid on jätkuvalt kooskõlastamisel..

Detsembris tegi Konkurentsiamet otsuse Tallinna Vee poolt esitatud taotluse osas Tallinna ja Saue linna tegevuspiirkonna veeteenuse ja sellega seotud lisateenuste hindade kooskõlastamiseks. Konkurentsiamet otsustas kinnitada lisateenuste hinnad, ent jättis veeteenuse hinnad kooskõlastamata. 2019. aasta alguses esitas Tallinna Vesi Konkurentsiameti otsuse osas vaide ja ootab nüüd järgmisi samme.