Tallinna Vesi alandab kohtu survel vee hinda viiendiku võrra

 (62)
AS Tallinna Vesi
AS Tallinna VesiFoto: Andres Putting

Tallinna Vesi esitas eile konkurentsiametile taotluse alandada Tallinnas ja Sauel vee hinda ligikaudu 20% võrra.

Vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele on Konkurentsiametil taotluse läbivaatamiseks 30 päeva, mida amet võib pikendada kuni 90 päevani.

Ettevõtte poolt eile esitatud tariifitaotluses käesolevast hetkeolukorrast lähtuvalt kalkuleeritud hind on Tallinnas ja Sauel ligikaudu 20% madalam täna kehtivast veeteenuse hinnast, mis on püsinud muutumatuna 2010. aastast. Ühtlasi esitas ettevõte tariifitaotluse ka Harku aleviku osas ja hulgiteenuse osutamiseks ümberkaudsetele valdadele.

Konkurentsiametile tariifitaotlust esitades on ettevõte lähtunud nii käesolevast hetkeolukorrast kui 12. detsembril 2017 langetatud Riigikohtu otsusest. Kohus leidis, et Konkurentsiamet ei pea järgima vee-ettevõtja ja Tallinna linna vahel erastamisel sõlmitud teenuslepingus sätestatud kokkulepet veeteenuse hindade kohta ning AS Tallinna Vesi peab täitma Konkurentsiameti ettekirjutuse esitada uus tariifitaotlus, teatas ettevõte.