Tallinna Vesi esitab uue tariifitaotluse veebruari lõpuks

 (3)
AS Tallinna Vesi
Foto on illustratiivneFoto: Andres Putting

AS Tallinna Vesi esitas konkurentsiametile taotluse uue veeteenuse hinna kooskõlastamise taotluse esitamise ajakava täpsustamiseks. Täna rahuldas konkurentsiamet ettevõtte taotluse ja ootab Tallinna Vee tariifitaotlust hiljemalt veebruari lõpuks.

Kohustus alustada Konkurentsiametiga läbirääkimisi veetariifi osas tuleneb eelmise nädala teisipäeval avalikustatud riigikohtu otsusest. 12. detsembril langetas riigikohus otsuse AS Tallinna Vesi kassatsioonkaebuse osas, mis puudutab tariifivaidlust konkurentsiametiga.

Riigikohus otsustas ASi Tallinna Vesi kassatsioonkaebuse osaliselt rahuldada ja leidis, et konkurentsiamet ei pea järgima vee-ettevõtja ja Tallinna linna vahel erastamisel sõlmitud teenuslepingus sätestatud kokkulepet veeteenuse hindade kohta ning edaspidi reguleeritakse AS Tallinna Vesi tariife vastavalt konkurentsiameti poolt koostatud metoodikale.

Kohtuotsusega seonduvalt kaotas kehtivuse õiguskaitse, mille Eesti kohtud määrasid Konkurentsiameti ettekirjutuse osas tariifide langetamiseks. Seetõttu on Tallinna Vesi alustanud ettevalmistusi ettekirjutuse täitmiseks viisil, mis tagab Eesti õigusaktidest tulenevate nõuete järgimise Tallinna Vesi aktsionäride huve võimalikult kaitsval viisil.