Tallinna Vesi kaotas kohtus saamata jäänud tulu hüvitamise asja

 (6)
Fekaaliveod, fekaali ladustamine
Fekaaliveod, fekaali ladustamine Paljassaares, Tallinna VesiFoto: Sven Arbet

Eile tegi Tallinna Halduskohus otsuse Tallinna Vee ja konkurentsiameti vahelises vaidluses haldusasjas 3-14-363. Halduskohus otsustas Tallinna Vee kaebuseid mitte rahuldada.

Haldusasi puudutab Tallinna Vee kaebust konkurentsiameti vastu saamata jäänud tariifitulu hüvitamiseks ja kaebusi ettevõtte veeteenuse hindade kooskõlastamise taotluste läbivaatamata jätmise vaidlustamiseks aastatel 2013-2017, teatas ettevõte börsile.

Ettevõttel on õigus halduskohtu otsuse peale 30 päeva jooksul edasi kaevata Tallinna ringkonnakohtusse.

Haldusasi 3-14-363 on eraldiseisev käimasolevast rahvusvahelisest vahekohtumenetlusest, kus Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V. on esitanud Eesti Vabariigi vastu kahju hüvitamise nõude Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu alusel. Tallinna Vesi ootab jätkuvalt otsust vahekohtumenetluses kahjude võimaliku hüvitamise osas.