Tallinna Vesi kaotas ringkonnakohtus konkurentsiametile

 (15)
AS Tallinna Vesi
AS Tallinna VesiFoto: Andres Putting

Tallinna ringkonnakohus jättis AS-i Tallinna Vesi apellatsioonkaebuse rahuldamata ja nõudis välja 30 000 eurot menetluskulusid.

Tallinna ringkonnakohus teatas, et halduskohus jättis AS Tallinna Vesi kaebused põhjendatult rahuldamata. Ärilehe andmetel otsustati muuta halduskohtu otsust nii, et konkurentsiameti menetluskulud 30 000 eurot mõistetakse välja AS-ilt Tallinna Vesi.

Otsusele võib esitada kassatsiooni riigikohtule hiljemalt 27. veebruaril 2017. Tallinna ringkonnakohtu 26. jaanuari otsuse edasikaebamine tähendab, et vaidlus ei ole lõplikku lahendit leidnud.

Tariifivaidluse lõpliku lahenduse leidmiseni kehtib õiguskaitse, mille Eesti kohtud määrasid konkurentsiameti ettekirjutuse osas tariifide langetamiseks. Samuti on lõpliku lahenduse leidmiseni peatatud kahjunõude menetlemine, mille ettevõte esitas Tallinna halduskohtule konkurentsiameti vastu 02. mail 2014, vältimaks rahalise nõudeõiguse aegumist.

Vaidlus on kestnud aastaid

Konkurentsiamet on alates 2011. aasta maist keeldunud rahuldamast Tallinna Vee poolt esitatud vee- ja reoveeteenuse hinnataotlusi. AS Tallinna Vesi ja Tallinna linn sõlmisid 2001. aastal teenuselepingu, milles määrati kindlaks veeteenuse osutamise tingimused. Järgnevaks 15 aastaks pandi paika Tallinna Vee hinnarežiim. Lepingu järgi on Tallinna Veel õigus tõsta hinda igal aastal tarbijahinnaindeksi võrra.

Seotud lood:

Alates 1. novembrist 2010 jõustus ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus, mille järgi hakkas hinna kooskõlastamisega tegelema konkurentsiamet. Selle seaduse põhjal peab veeteenuse hind põhinema põhjendatud kuludel ja tulukusel, mitte enam tarbijahinnaindeksil.

Järjekordset hinnatõusu konkurentsiamet ei kooskõlastanud ja 2011. aastal tehti Tallinna Veele ettekirjutus viia kehtiv hind seadusega kooskõlla. Tallinna Vesi seda ei täitnud ja pöördus kohtusse, aastast 2011 ongi Tallinna Vee ja konkurentsiameti vahel pooleli kohtuvaidlus.

Lisaks on käimas rahvusvaheline vahekohtu menetlus. Rahvusvahelise vahekohtu otsust on oodata 2017. aasta esimeses pooles.