Tallinna Vesi läheb tariifivaidlusega riigikohtusse

 (15)
AS Tallinna Vesi
AS Tallinna VesiFoto: Andres Putting

AS Tallinna Vesi esitas Tallinna ringkonnakohtu 19. juuni otsuse osas kassatsioonkaebuse riigikohtule.

Haldusasi puudutab AS Tallinna Vesi kaebust konkurentsiameti vastu saamata jäänud tariifitulu hüvitamiseks ja kaebusi ettevõtte veeteenuse hindade kooskõlastamise taotluste läbivaatamata jätmise vaidlustamiseks aastatel 2013-2017.

Tallinna halduskohus jättis ettevõtte kaebused mullu 19. novembri otsusega rahuldamata. AS Tallinna Vesi esitas halduskohtu otsuse peale apellatsioonkaebuse. Tallinna ringkonnakohus jättis apellatsioonkaebuse juunis rahuldamata.

Haldusasi on eraldiseisev 21. juunil 2019 lõppenud rahvusvahelisest vahekohtumenetlusest, kus vahekohus otsustas enamushäältega ASi Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V. nõudeid mitte rahuldada. AS Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V. nõudsid vahekohtumenetluses Eesti Vabariigilt kahju hüvitamist Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu alusel.