Tallinna Vesi võib nõuda valitsuselt 50 miljoni euro hüvitamist

 (72)
Tallinna Vesi juhatuse esimees Ian Plenderleith
Tallinna Vesi juhatuse esimees Ian PlenderleithFoto: Rene Suurkaev

AS Tallinna Vesi võib nõuda 17,1% veehinnatõusu või üle 50 miljoni euro suurust kompensatsiooni Eesti valitsuselt.

Järgneb AS Tallinna Vesi börsiteade:

AS Tallinna Vesi (edaspidi Ettevõte) teavitas Tallinna börsil noteeritud ettevõttena oma aktsionäre ja investeerimisringkonda, et on esitanud Konkurentsiametile hinnataotluse, vastavalt 2001. aastal sõlmitud teenuslepingus sätestatud hinnakokkuleppele. See tähendab, et ettevõte on esitanud taotlused hinnatõusudele, mis pidid rakenduma 1. jaanuarist 2011. aastast, 1. jaanuarist 2012. aastast, 1. jaanuarist 2013. aastast ja 1. jaanuarist 2014. aastast.

10. veebruaril 2014. aastal teavitas ettevõte oma aktsionäre, et täitis oma lepingujärgset kohust. Ettevõte tegi seda seetõttu, et Konkurentsiamet otsustas avalikustada vee-ettevõtjate poolt Konkurentsiametile hiljuti esitatud hinnataotlused. Vältimaks segaduse põhjustamist aktsionäridele, see tähendab hinnataotluse vastavus lepingu tingimustele ei pruugi olla aktsionäride jaoks iseenesestmõistetav, avaldas ettevõte käesoleva börsiteate.

Konkurentsiameti otsus avalikustada täiendavat informatsiooni oma koduleheküljel ning sellest tulenev ettevõtte poolne börsiteade ei ole seotud ning ei mõjuta käimasolevaid kohtuvaidlusi ettevõtte ning Konkurentsiameti vahel.

Ettevõte usub, et Konkurentsiamet peaks need hinnataotlused kooskõlastama järgmistel põhjustel:

  • need on täiel määral vastavuses EBRD toetatud erastamislepinguga, mille kiitis heaks Eesti Vabariigi Valitsus 2000. a;
  • 2012. a maikuus tehtud Eesti kohtute otsuse kohaselt on hinnakokkulepe haldusleping (ehk avaliku õiguse leping) Eesti õigusaktide tähenduses. Kuna tegemist on avaliku õiguse lepinguga, usuvad Ettevõte ja selle aktsionärid, et Konkurentsiamet peaks selle asjaoluga arvestama ning näitama üles austust Eesti õigussüsteemi vastu ja täitma oma juriidilisi kohustusi.

Tulenevalt ülaltoodust, usub ettevõte kindlalt, et avaliku õiguse lepingu tingimusi tuleb austada, eriti olukorras, kus muutunud on ainult avaliku õiguse lepingut reguleeriv riigiasutus - eelmine riigi määratud regulaator oli Tallinna linn (2001 - 2010), praegu on riigi määratud regulaator Konkurentsiamet (2010 - 2014).

Lepingujärgselt esitas ettevõte vastavalt AS-i Tallinna Vesi erastamise lepingu osana sõlmitud tariifikokkuleppele taotluse järgmisteks hinnatõusudeks:

  • 3,5% alates 1. jaanuarist 2011. a;
  • 4,9% alates 1. jaanuarist 2012. a;
  • 3,9% alates 1. jaanuarist 2013. a;
  • 3,8% alates 1. jaanuarist 2014. a.

See tähendab kumuleeritult 17,1%-list hinnatõusu või üle 50 miljoni euro suurust kompensatsiooninõuet Eesti Valitsusele. Sellele viitas ettevõtte juhatuse esimees ka oma 10. septembril 2012. a. saadetud kirjas Majandus- ja Kommunikatsiooniministrile.