Tallinnasse kavandatakse hulk elu- ja büroohooneid

 (2)
Tallinnasse kavandatakse hulk elu- ja büroohooneid
Tallinn ülevaltFoto: Ilmar Saabas

Tallinna linnavalitsus plaanib esitada linnavolikogule kehtestamiseks Lasnamäele endise Dvigateli tehase territooriumile Ülemiste City tehnolinnaku rajamiseks koostatud detailplaneeringu. Samuti kavandatakse uusi hooneid näiteks Endla tänavale ja Tartu maanteele.

Ülemiste City detailplaneeringu koostas AS K-Projekt Suur-Sõjamäe, Lõõtsa, Sepise, Valukoja ja Ääsi tänava vahelisele alale, vahendab kvuudised.ee.

Planeeringuga on kavas määrata ehitusõigus Ülemiste City tehnolinnaku jaoks kruntidele koos rekonstrueeritavate hoonetega kokku kuni 37 hoone ehitamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on 23,42 hektarit.

Antud detailplaneeringuga muudetakse planeeritava maa-ala osas Suur-Sõjamäe 10 Dvigateli tööstuspargi detailplaneeringut. Endise Dvigateli territooriumi väljaehitamist on juba alustatud.

Samuti kavatseb linnavalitsus saata linnavolikokku kehtestamiseks kesklinnas Tartu maanteel asuva kinnistu detailplaneeringu, millega on määratud ehitusõigus kuni kaheksa maapealse ja kolme maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks.

Ühtlasi muudetakse planeeringuga aadressil Tartu maantee 83 asuva 0,16 hektari suuruse kinnistu elamu- ja ärimaa maakasutuse sihtotstarve ärimaaks, samuti muudetakse krundi kasutamistingimusi. Hoone maa-alustele korrustele on kavandatud parkla, esimesele maapealsele korrusele toitlustusettevõtte ruumid ja järgnevatele korrustele bürood.

Kinnistu kuulub Viacerta OÜ-le. Lisaks jääb planeeritud maa-alale osa Riigi Kinnisvara AS-ile kuuluvast Lubja tänav 4 kinnistust. Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles A1 OÜ.

Lisaks kavatseb linnavalitsus kehtestada Lille tänav 27/Endla tänav 82 kinnistu detailplaneeringu, mille järgi kerkib krundile neljakorruseline maa-aluse korrusega korterelamu. 12 korteriga elamut kavandab Kristiine linnaossa OÜ Endover KVB.

Linnavalitsus algatab ka Põhja-Tallinnas asuva Kopli tänav 72 kinnistu detailplaneeringu koostamise, millega antakse õigus ühe kahekorruselise ärihoone, ühe kahekorruselise äri- ja tootmishoone ja ühe kuuekorruselise ärihoone ehitamiseks.

Planeering annab ka õiguse ühe olemasoleva ühekorruselise tootmishoone ja ühe olemasoleva laohoone laiendamiseks kuni kahekorruseliseks, ühe kahekorruselise hoone laiendamiseks neljakorruseliseks ärihooneks, ühe ühekorruselise lao- ja kontorihoone laiendamiseks kuuekorruseliseks ärihooneks ning ühe olemasoleva neljakorruselise äri- ja tootmishoone ning ühe alajaama ehitusõiguse täpsustamiseks, selgub linnavalitsuse korralduse eelnõust.

Ala on olnud Nõukogude sõjaväe kasutuses, varasemalt asus seal autoremonditehas. Kinnistu on ehitisregistri andmetel hoonestatud erineval ajal ehitatud 14 hoonega, millest kaheksa on praegu kasutusel äri- ja tootmishoonetena, hävinud on neli ja amortiseerunud kaks hoonet. Planeeringu algatamist taotles OÜ Karu Katus.

Samuti plaanib linnavalitsus vastu võtta Humala tänav 3 ja 3a kinnistute ning Tatari tänav 24 kinnistu detailplaneeringu.

Detaiplaneeringuga antakse ehitusõigus Humala tänav 3 kinnistule ühe kuue- kuni kaheksakorruselise, maa-aluse korrusega ärihoone ning Humala tänav 3a kinnistule ühe kahe- kuni kolmekorruselise, maa-aluse korrusega üheksa korteriga elamu ehitamiseks.

Haabersti linnaosas asuvate kinnistute pindala on 0,23 hektarit. Planeeringualal paiknevad olemasolevad hooned on kavas lammutada. Detailplaneeringu algatamist taotles AS Arkaadia Kapital.

Tallinna kesklinnas asuva Tatari tänav 24 detailplaneeringus on ette nähtud muuta kinnistu äri- ja elamumaa sihtotstarve sotsiaalmaaks ning määrata ehitusõigus krundil oleva hoone rekonstrueerimiseks haridus- ja kultuurikeskuseks ning maa-aluse ja kolme maapealse korrusega samaotstarbelise hoone ehitamiseks.

Planeeringulahenduse elluviimisel taastatakse Tatari tänava kinnistul ajalooliselt paiknenud hoovihoone ning säilib Tatari tänaval ajalooliselt välja kujunenud hoonete struktuur. Juurdepääs krundile on kavandatud Tatari tänavalt.