Tallinnasse rajatakse 30-korruseline kõrghoone


Tallinna linnavalitsus võttis vastu detailplaneeringu, mille kohaselt saab Maakri tornmajade piirkond endale uue asuka. Lisaks rajatakse kinnistule veel üks 10-korruseline ärimaja.


Planeeritav kinnistu, Maakri tänav 19/21, asub Kesklinnas Maakri tänava, Rävala puiestee ja Tornimäe tänava vahelisel alal. Kogu hoonestus rajatakse 0,64 hektari suurusele alale. Praegu asuvad seal neljakorruseline rekonstrueerimisele kuuluv büroohoone ning erinevatel aegadel ehitatud väikesed tootmishooned.

Rajatav 30-korruseline ja 110 meetri kõrgune äri- ja büroohoone on on kavandatud Maakri tänav 19/21 kinnistul asuva Pääsukese tänava poole jääva kahekorruselise lammutatava hooneosa asemele. Olemasoleva maja fassaad säilitatakse. Kõrgmaja põhiosa on kavandatud kvartali sees olevate väheväärtuslike hoonete asemele. Kuni 10-korruseline äri- ja parkimishoone on kavandatud Rävala puiestee ja Tornimäe tänava nurgale.

Rekonstrueeritavate majade fassaadid tuleb korrastatada ja värvida heledates toonides. Uued hooned on planeeritud ehitada monoliitbetoonist, fassaadide kujundamisel kasutatakse rohkesti klaaspindu. Hoonete lõunapoolsele küljele on kavandatud terrassid, kuhu oleks suvel võimalik paigutada haljastust.

Uute hoonete alla on kavandatud kuni kahekorruselised maa-alused parklad. Tänavatasapinnal olevatesse ruumidesse kavandatakse kaupluseid, kohvikuid, baare ja galeriisid. Kvartalisse tulevad ka poekestega ääristatud passaažid, mis moodustavad huvitava, ainult jalakäijatele mõeldud sisetänavate võrgu.

Detailplaneeringu eskiisi koostas OÜ R-Konsult.