Täna on Norma viimane päev börsil


Täna on Norma viimane päev börsil
Päevaleht/Pressifoto, Marko Mumm

AS Norma on esitanud Eesti Väärtpaberikeskusele avalduse vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülekandmiseks põhiaktsionärile AS-le Automotive Holding. Kanne toimub eelduslikult 30. juunil 2010.a.

21.06.2010 esitas Norma NASDAQ OMX Tallinnale taotluse kauplemise peatamiseks emitendi aktsiatega alates esmaspäevast, 28. juunist 2010.a., kuni aktsiate noteerimise lõpetamiseni, et tagada kõigi börsitehingute arveldamine enne aktsiate ülekandmist põhiaktsionärile.

NASDAQ OMX Tallinna börs otsustas Norma taotluse rahuldada ning seega
on tehingute tegemine Norma aktsiatega peatatud alates esmaspäevast,
28. juunist 2010.a., kuni aktsiate noteerimise lõpetamiseni. Täna, 25. juunil 2010. a., kaubeldakse Norma aktsiatega viimast päeva.

Norma aktsiate noteerimine lõppeb eeldatavalt 01. juulil 2010.a.

Peale aktsiate omandamist 17. märtsil alanud ülevõtmispakkumise käigus, omab AS Automotive Holding 12 373 771 aktsiat, mis moodustavad ligikaudu 93,7 protsenti Norma kõigist aktsiatest. Firma esimese kvartali puhaskasum oli 31,9 miljonit krooni.