Tänasest saavad tootearenduseks raha küsida ka suurettevõtted


Tänasest saavad tootearenduseks raha küsida ka suurettevõtted
Malev Toom

Kokku on perioodiks 2008-2013 toetusraha ette nähtud 1,6 miljardit krooni.

23. jaanuaril jõustus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määrusemuudatus, mis laiendab teadus- ja arendustegevuse projektide jaoks toetuse taotlejate ringi. Kui perioodiks 2008-2013 mõeldud toetuse saamise kord oli esialgu mõeldud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ja teadusasutustele, siis praeguse muudatuse järel saavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS) toetusraha küsida ka suurettevõtted.

"Praegu on väga oluline bürokraatia vähendamine EASist toetuste taotlemisel ning see on järjekordne samm, mis näitab, et me saame olla paindlikud," ütles majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. "Lisaks on Eesti puhul vahetegemine keskmiste ja suurte ettevõtete puhul üldse küsitava väärtusega."

Toetus on mõeldud ettevõtetele, kes tahavad välja arendada uusi tooteid, teenuseid, tehnoloogiaid või tootearendusprotsesse. Teadusasutused saavad raha taotleda siis, kui kaasavad projekti ka ettevõtteid.

Alates 2008. aasta suvest, mil väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ja teadusasutused said hakata raha taotlema, on taotlejatest olnud 85% ettevõtjad ning 15% teadusasutused. Uute või olemasolevate toodete, teenuste, tehnoloogiate või tootearendusprotsesside arendamiseks on praeguseks toetust soovitud ligi 400 miljoni krooni ulatuses.

Eelmisel taotlusperioodil sai näiteks AS Webmedia EASilt tarkvara arendamiseks toetust 2,6 miljonit krooni ja AS Telegrupp integreeritud mobiiltelefoni-, lauatelefoni- ja veebitelefonisüsteemi arenduseks 7,9 miljonit krooni. Telegrupp kasutas toetusraha tarkvara ja seadmete väljatöötamiseks.

Toetust on võimalik taotleda kuni 300 000 krooni eeluuringute korraldamiseks ja kuni 30 miljonit krooni tootearenduse või rakendusuuringu läbiviimiseks. Nõutav on ka ettevõtte omafinantseering, sest EAS rahastab projektist maksimaalselt 75%.