Tarbijad on tuleviku suhtes optimistlikud ning kulutavad üha rohkem

 (14)
TArbimine
Kaup kassalindil.Foto: Karin Kaljuläte

Eesti tarbijate kindlustunne on pikaajalisest keskmisest kõrgem ning tõusis ka eelmise kvartaliga võrreldes, selgub Eesti Konjunktuuriinstituudi värskest ülevaatest.

Kui pikaajaline keskmine tarbijate kindlustunde näitaja on -16, siis tänavu septembris oli see näitaja -5,9. Mida kindlamad on tarbijad, seda altimad on nad oma rahakotiraudu avama ehk tarbimine kasvab. Mida rohkem tarbijad ostavad, seda paremini läheb kaubandusettevõtetel.
„Eratarbimise nii head olukorda pole aastaid olnud,“ tõdes konjunktuuriinstituudi juht Marje Josing.

Järgneva 12 kuu osas on tarbijad optimistlikumalt meelestatud enda pere olukorra osas. Riigi olukorda tervikuna nii helgetes toonides ei hinnata . Nii usub 52% vastanutest, et nende pere majanduslik olukord on aasta pärast sama. Mõnevõrra paremat olukorda ootab 22% ja väike osa usub palju paremat seisu. Mõnevõrra halvemat seisu prognoosib 15 protsenti vastanutest ning protsent tunnistab, et olukord halveneb oluliselt.

Riigi majanduslik olukord seevastu on aasta pärast praegusest palju halvem 3% vastanute hinnangul, mõnevõrra kehvemat seisu ootavad 27 protsenti. Mõnevõrra paranenud riigi majanduslikku seisu usuvad 23 protsenti vastanutest.