Tark juht hoiab väärt töötajaid


Professionaalid valivad ise, kellel lasevad end juhtida

Essentia Koolituse juhatuseesimees Nüüdisaegse juhi kõige suurem probleem on toimetulek nende inimestega, kelle peades on kõige suurem osa firma väärtusest. Juba Henry Ford kurtis, et iga kord, kui ta palkab paari töökäsi, on sinna juurde liidetud inimolevus – mõtlev olend, kellel on oma huvid ja eesmärgid, mis ei pruugi ühtida firmaomaniku huvidega. Ilmselt olid juba Fordi ajal suurimateks väärtusteks töötajatesse akumuleeritud oskused, mitte füüsilised varad nagu tehasehooned, seadmed või toormaterjal. Tänapäeval tekib üha enam firmasid, mille turuväärtus ületab põhivarade väärtuse rohkem kui mitmekordselt.

Seetõttu on tänapäevasele juhile hädavajalik oskus tulla toime firma “ajudega”, teisisõnu tulla toime nende inimestega, kes moodustavad põhilise osa organisatsiooni turuväärtusest. Juhtide ülesandeks on kasvatada seda kapitali. Laoseisu või rahalist sissetulekut on tunduvalt lihtsam mõõta kui teadmisi ärilises ettevõtmises. Milliste kriteeriumide järgi saab hinnata professionaalide väärtust?

Kui traditsioonilistes juhtimissüsteemides on inimesi õpetatud juhtnööre täitma, siis teadmisi akumuleerivale töötajale sobivaks koostöövormiks on hoopis vabad lepingulised suhted ning vaba struktuur, mis eeldab minimaalset kontrolli. Professionaalid ei allu klassikalistele juhtimisvõtetele, vaid valivad ise, millises organisatsioonis nad tahavad töötada ning kelle kätte annavad võimu end juhtida. Sageli võib leida näiteid, kus “ajusid” ei huvita koht hierarhiaredelil. Neil on küll koht firma struktuuriskeemis, ent positsioon kellegi poolt joonistatud paberil ei oma nende jaoks tähtsust. Kuid just nende inimeste professionaalsusel püsib organisatsioon. Kui näiteks Hollywoodis tehtaks film ilma nimeka peaosatäitja või produtsendita, on teatav osa saamatajäänud tulu garanteeritud. Professionaalidel on võrreldes teiste töötajatega rida õigusi, kuid märksa vähem kohustusi. Kõik, mida firma neilt ootab, on nende geniaalsus, mis firmale raha sisse toob.

Paratamatult on teadmised väga lähedalt seotud loovusega ning loovus omakorda eeldab vabadust. On tõeline meistritöö osata juhtida selliseid inimesi, keda konkurendid tahavad üle osta ning kelle jaoks töökoha vahetamine seisneb selles, et hommikul tööle minnes tuleb auto lihtsalt teisele teele pöörata.

Isegi kui koostöö nende inimestega osutub keerukaks, hoiab arukas juht neist kinni. Koostöös juhtimiskonsultantidega tasub luua firmas töötingimused, mis sobivad loova ja isepäise natuuriga professionaalile, kuid rahuldavad ka kaastöötajaid.