Tartu kaalub kesklinnale erinevaid arengustsenaariume


Tartu kaalub kesklinnale erinevaid arengustsenaariume
Foto: DELFI

Tartu linnavalitsus suunas avalikule väljapanekule ja arutelule Tartu kesklinna üldplaneeringu arengustsenaariumid. Koostatud on viis võimalikku arenguvisiooni, mille suunas võiks kesklinn 20 aasta perspektiivis areneda. Stsenaariumite alusel töötatakse välja kesklinna arengustrateegia ja seejärel üldplaneering.

"Kuna kesklinna edasine arendamine puudutab suuremal või vähemal määral kõiki tartlasi, siis julgustan linlasi meile häid mõtteid ning asjalikke ettepanekuid edastama. Linnakeskuse tuleviku määratlemine on keeruline ülesanne ning absoluutsele üksmeelele jõudmine ei ole kindlasti võimalik, kuid erinevate arvamuste kaalumise tulemusel jõuame tasakaaluka otsuseni," ütles abilinnapea Raimond Tamm.

Geomedia OÜ ja Stratum OÜ koostatud töös on esitatud viis võimalikku stsenaariumi ning stsenaariumite võrdlev analüüs nende mõju ja teostatavuse kohta.

Esimene stsenaarium käsitleb kesklinna kui linnaosa, kus keskseks linnaelu funktsiooniks on kvaliteetse elukohana toimimine. Kesklinnast peab selle stsenaariumi järgi kujunema väärtustatud elukoht, mis tõmbab siia uusi elanikke nii Tartust kui ka kaugemalt.

Teine stsenaarium käsitleb kesklinna arengut linnakeskusena. Tugevdatakse kaubanduse, vaba aja, kohaliku omavalitsemise ja muid traditsioonilisi linnakeskuse funktsioone. Stsenaariumis seatakse esikohale tartlaste ning laiemalt Tartu linnastu elanike vajadused teenuste tarbijate ja ostlejatena

Kolmanda stsenaariumi sisu on kesklinna areng üleriigilise ja rahvusvahelise keskusena. Stsenaariumi elluviimise tulemusel kujundatakse Tartu kesklinnas välja sümbioos ajaloolisest ülikoolilinnast ja kaasaegsest ärikeskusest.

Neljanda stsenaariumi sisu on jätkuareng, mis tähendab harjumuspärase kesklinna olemuse säilimist nii funktsionaalselt, kultuuriliselt kui ka ruumiliselt.

Viies stsenaarium tähendab linna intensiivset arengut.Stsenaariumi tulemusel suurendatakse kesklinna maakasutuse intensiivsust ja inimaktiivsust kahekordseks. Stsenaariumi tulemusena on kesklinnas senisest oluliselt suurlinlikum elukeskkond – tihedam liiklus, suurem avaliku ruumi täidetus inimestega, multikultuurne linnapilt. Töö koostajate hinnangul erinevad inimesed, kes seda väärtustavad, praegustest tartlastest tõenaoliselt oluliselt.

Arengustsenaariumite koostamiseks korraldati seminar ja töötoad, kuhu kaasati linnaelanikke, kodanikeühendusi, arhitekte, vastava valdkonna spetsialiste, ettevõtjaid, riigisasutuste ning kõrgkoolide ja linnavolikogu esindajaid.

Tartu kesklinn piirneb Pargi ja Aida tänava, Emajõe, Paju tänava, Pika, Sauna, Laia, K. E. von Baeri, Vallikraavi, J. Kuperjanovi, Pepleri ja Väike-Tähe tänavatega.

Avalik väljapanek toimub 3.-21. septembril 2012 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna fuajees (Raekoja plats 3), Tartu infokeskuses (raekoda) ning Tartu linna veebilehel http://ww.tartu.ee. Avalik arutelu arengustsenaariumite tutvustamiseks on 10. septembril 2012 kell 15 Tartu raekoja saalis (III korrus). Oktoobri alguses on kavas korraldada ka seminar, kus arutatakse avaliku väljapaneku ajal tehtud ettepanekuid.