Tartu Ülikoolis taas kaugõpe


üle mitme aasta saab töötav inimene jälle taotleda diplomit ja kraadi Tartu ülikoolis või läbida lühemaid täienduskursusi. Avatud ülikooliks nimetatud tasulisse õppevormi võib esitada avaldusi 30. augustini.

See peaks olema hea uudis neile, kes on aru saanud, et ülikooliõpingute liiga kiirustav vahetamine pintsaklipsliku töörabamise vastu oli viga.

Samuti kõigile teistele, kes tunnevad sisemist vajadust eneseharimise järele, igatsevad taas osa saada sammastetagusest elust või soovivad lihtsalt saada kõrgharidust.

Avatud ülikooli projektijuht Maire Poom selgitas, et uus õppevorm töötabki eeskätt inimese haridusjanu kustutamiseks. Erinevalt kunagistest kaugüliõpilastest ei ole Avatud ülikooli õppureil üliõpilase staatust: nad ei saa näiteks kohti ühiselamus ega ühistranspordi sõidusoodustust. Avatud ülikool tähendab õppimisest huvitatud inimese ja teenustasust huvitatud ülikooli teaduskonna vahelist lepingut, kus kumbki pool võtab endale kohustused.

Diplomi-, bakalaureuse- ja magistriõppes on õpiaeg aasta võrra statsionaarist pikem. Päevaõppega samaväärse ülikoolidiplo= mi saab niisiis üldjuhul viie aastaga. Diplomiõppe maht on 120 ainepunkti, bakalaureuseõpel 160 ainepunkti. õpetaja kutsekoolitus lisandub 40 ja magistriõpe 80 ainepunkti ulatuses.

Ainepunkt on õppetöö mahu ühik, mis sisaldab 40 tundi õppetööd. Kui päevaõppes arvestatakse iseseisva töö ja loengute vahekorraks ühes ainepunktis 20:20 tundi, siis kaugõppe ainepunkt sisaldab umbes 10 tundi loenguid ja 30 tundi iseseisvat tööd.

Ainepunktide alusel arvestatakse ka avatud ülikooli õppeteenustasu. Keskmiselt maksab üks ainepunkt 500 krooni. Selle raha sees on ka õppematerjalid.

Niiöelda täisharidust on algaval õppeaastal võimalik omandama hakata majandus-, usu-, kehakultuuri-, õigus- ja filosoofiateaduskonnas. Maire Poom lisas, et sügisel lisandub arvatavasti arstiteaduskonna õendusjuhtimise eriala, mille dokumendid ei jõudnud kevadel ülikooli valitsuse kinnituseni.

Majandus- ja õigusteaduskond on tasulist täiendõpet juba kaks aastat menukalt katsetanud, tänavu nad lihtsalt liitusid avatud ülikooli projektiga. Seetõttu on ka nende vastuvõtuajad teised: majandusteaduskonna ärijuhtimisse on avalduste vastuvõtt juba lõppenud, õigusteaduskonnas lõpeb 31. juulil. ärijuhtimise õppeaasta maksab 13 400 krooni, õigusteaduse eriala õppeaasta 18 000 krooni.

Lühemat õpet pakub Avatud ülikool mitmesuguste kursuste ja ainetsüklitena. Siin on haaratud enamik teaduskondi. Mõnedki loengusarjad on populaarsust kogunud väljaspool ülikooli. Näiteks pakub sotsiaalteaduskond mitmekülgset politoloogiaprogrammi, aga ka enesekehtestamise ja läbirääkimiskunsti treeninguid.

Eesti filoloogia osakonnas on kursus "Korrektne emakeel" (2 ainepunkti) kõigile, kes seda oma töös vajavad. Vene ja slaavi filoloogia vallas on võimalik õppida ajakirjandusliku teksti redigeerimist vene keeles. Eraldi kursus on vene kooli inglise ja saksa keele õpetajatele.

Füüsika-keemiateaduskond teeb ainetsükli "Füüsika või keemia õpetamine põhikoolis" (24-26 ainepunkti), mis võiks hästi sobida maakooliõpetajatele. Viimases on vajalik gümnaasiumiharidus. Esimesena ülikoolis on ajakirjandusosakond valmis tagasi võtma oma pooliku haridusega kasvandikke, et juhtida nad haridusteel võiduka lõpuni.

õppida soovijate avaldusi võtavad vastu teaduskonnad ja osakonnad, Avatud ülikooli üldtelefon on (27) 465 562.

ANU JõESAAR

Algaval õppeaastal Avatud ülikoolis:

diplomiõpe

majandusteaduskond - ärijuhtimine

bakalaureuseõpe

usuteaduskond - teoloogia

kehakultuuriteaduskond - liikumis- ja sporditeadus

õigusteaduskond - õigusteadus

filosoofiateaduskond - eripedagoogika, hälvikupedagoogika (koos õpetaja kutsekoolitusega), logopeedia (koos õpetaja kutsekoolitusega), sotsiaalpedagoogika erialad

magistriõpe

usuteaduskond - teoloogia

filosoofiateaduskond - pedagoogika, inglise, saksa, prantsuse, hispaania ja klassikalise filoloogia, skandinavistika, võrdleva kirjandusteaduse, eripedagoogika erialad

majandusteaduskond - ärijuhtimine.

Diplomiõppe maht on 120 AP, bakalaureuseõpe 160 AP, õpetaja kutsekoolitus 40 AP ja magistriõpe 80 AP.