Tea Varrak: EAS on asutus, mille tegevust ja seaduslikkust kontrollib audiitorite meri

 (44)
Intervjuu
pressikonverentsil
EAS-i nõukogu liige Tea VarrakFoto: Siim Lõvi

TTÜ prorektor ja TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse Mektory juhatuse esimees Tea Varrak ütles Ärilehe küsimustele vastates, et EAS-i nõukogu liikmena ei ole ta kunagi osalenud ühegi EAS-i sisese otsustusprotsessi juures ning tõdeb, et ei olegi võimalik moodustada nõukogu, mille liikmed ei ole seotud EAS-iga. Siis ei saaks nõukogusse kuuluda ühtegi teadlast, ettevõtjat või linnavalitsuse esindajat. 

Kuidas hindate ise huvide konflikti tekkimise võimalust kui ühel ajal olete EAS-i nõukogus ja samal ajal juhite toetusi saanud sihtasutust Mektory?

Nõukogu ei tegele meetmete väljatöötamisega, nende kinnitamisega, taotlustega  ega ka rahastamisotsuste tegemisega. Lisaks on EAS-is kõik protseduurid ja süsteemid nii hästi läbi mõeldud, et ei ole võimalik isegi taotlejatel teada, kes on eksperdid, kes hindavad esitatud taotlusi. Lisaks ekspertidele vaatab ja otsustab rahastamist hindamiskomisjon. Nõukogu selle ahela etappides ei osale. Kui mõni nõukogu liige pöördub otse juhatuse poole konkreetse huviga, siis see info tuuakse nõukogu koosolekul kõikidele teadmiseks ning nõukogu liikmele edastatakse infot ainult kindlate reeglite järgi. Mina selliseid pöördumisi teinud ei ole.

Nõukogus on aastaid olnud turuosalised. Ma pean seda õigeks. Nemad toovadki tagasisidet turult, ettevõtjatelt, omavalitsustelt, teadusasutustelt ja annavad seda edasi juhatusele ning teistele nõukogu liikmetele.  

Seotud lood:

Nõukogu liikmena ei ole ma kunagi osalenud ühegi EAS-i sisese otsustusprotsessi juures. Ma ei tea, kes taotlusi hindab ja mis alustel otsuseid teeb. Ja mind see ka ei huvita.

Ei ole võimalik moodustada nõukogu, mille liikmed ei ole seotud EAS-iga. Siis ei saaks nõukogusse kuuluda ühtegi teadlast, ettevõtjat, linnavalitsuse esindajat jne.

EAS-i nõukogu esimees Cinzia Siig rääkis hiljutises intervjuus Ärilehele, et tuleb eristada huvide ja eetilist konflikti - kui huvide konflikti ei saa ega tohi tekkida, siis kas näete siin eetilise konflikti kohta?

Olen riigi huvide eest seisnud kõik aastad, mis olen olnud seotud EAS-iga ja rahandusministeeriumiga. Kahjuks või õnneks tunnen väga paljusid inimesi. Võiks ju siis öelda, et ka seadusi teeb rahandusministeerium nii, et nad on ülikoolile kasulikud. EAS-is on vahetunud peaaegu kõik inimesed ajast, mil ma seal töötasin.
Olen parteitu ja seisnud alati EAS-i ja riigi huvide eest. Hääletan oma südametunnistuse järgi nii, kuidas pean õigeks riigi huvidest lähtuvalt.

Miks olete soovinud ise pea 10 aastat EAS-i nõukogus olla - kas te ei leia, et on parem kui inimesed nõukogus vahetuvad tihedamini?

Arvan, et keegi peaks nõukogus olema see, kel on ajalooline mälu asutuse kohta ja teab, kuidas see asutus on ülesehitatud ja reaalselt toimib. Seda eriti olukorras, kus juhte vahetatakse kui kindaid. Kahjuks on see nii olnud pea kaks viimast aastat, aga olen pidanud seni oma kohuseks julgeda ka välja öelda oma mittepoliitilise arvamuse selles poliitilises seltskonnas. Samas ei väida ma, et nõukogu järjepidevuse kandja pean olema mina.

Kui nüüd uus minister tahab nõukogu täielikult välja vahetada, siis milline on teie seisukoht - kas seal peaksid olema ikkagi erakondliku kuuluvusega liikmed ja riigikogu liikmed?

Kuna nõukogu on ministri määrata, teab ta ise kõige paremini, kuidas ta esindajad määrab. Erinevalt praegusest nõukogu esimehest arvan ma, et minister suudab otsustada ise ja talle tuleb anda nõu siis kui ta seda küsib.

Silma jäi ka SA Tehnopol, mis on saanud üle 2 miljoni euro toetusi ja kokku 18 korda. Te olete seal nõukogu esimees, lisaks kuuluvad sinna EAS-ist Ahti Kuningas ja Kairi Teniste. Jällegi tekib paratamatu eeldus, et Tehnopolilgi on lihtne või lihtsam niimoodi toetusi saada...

Tehnopoli nõukogu on moodustatud asutajate esindajatest. Mina olen seal üle kahe aasta ühe ülikooli esindajana. Kairi Teniste Tehnopoli algusest alates, Ahti Kuningas eelmisest kuust.

Tehnopol on toetust saanud EAS-ilt kogu oma eksistentsi vältel - üle kümne aasta. Selleks on inkubatsioonimeede ja ainult selle baasil  Tehnopoli inkubatsiooniteenust osutataksegi.

Nõukogus me taotlustega ei tegele. Kinnitame strateegia ja tegevuskava ning jälgime selle täitmist.

Ärge alahinnake EAS-i ja selle asutuse suutlikkust oma protseduure üles ehitada, neid korras hoida ning huvide konflikte vältida ning kontrollida. See on asutus, mille tegevusi ja seaduslikkust ning toimimise mehhanisme kontrollib ja hindab nii Euroopa Liidu audiitorite meri, kui ka Eestis ELi juhtimise alla kuuluv auditeeriv asutus.