Teadmatus: Tallinna linn nõuab Tallinna Veelt ohtliku reoveekollektori renoveerimiskava

 (9)
Kaevetööd Stroomi rannas
Kaevetööd Stroomi rannasFoto: Madis Kallas

Tallinna linnavalitsuse istungil otsustati, et Tallinna Kommunaalametil kui Tallinna linna esindajal elutähtsa teenuse - veevarustuse ja kanalisatsiooni, sealhulgas reoveepuhastite toimimise, valdkonnas - tuleb nõuda AS-lt Tallinna Vesi Tihase reoveekollektori renoveerimise kava koos tööde loetelu ja teostamise tähtaegadega hiljemalt 20. aprilliks 2015.

„Tänase seisuga puudub linnal informatsioon ehitusettevõtjaga lepingulisest ajagraafikust ja sellest tulenevast tööde graafikust," ütles Kalle Klandorf ja lisas, et Tihase reoveekollektori olukord on Tallinna Kommunaalameti pideva järelevalve all ning kui olukord peaks kriitiliseks muutuma kutsutakse kokku kriisikomisjon.

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf edastas linnavalitsusele informatsiooni Pelguranna tänaval asuva Tihase  reoveekollektori olukorrast. Igakuistel Tallinna Kommunaalameti ja AS Tallinna Vesi juhtkondade nõupidamistel annab AS Tallinna Vesi esindaja ülevaate tööde hetkeseisust. AS Tallinna Vesi esitab Tallinna Kommunaalametile ja Tallinna Transpordiametile piirkonna ajutise liikluslahenduse ettepaneku tagamaks jalakäijate ning kergliikluse ohutu liiklemise piirkonnas tööde teostamise ajal, eriti arvestades saabuvat rannahooaega. AS Tallinna Vesi väitel suunab peale kõikide kinnituste saamist ehitaja Eestisse vajalikud ressursid. Selleks, et kiirendada ja lihtsustada seda protsessi, kasutab ehitaja kohalike ehitusmasinaid, seadmeid ning sulundseina. Selleks, et tagada ohutu tööde teostamine, rekonstrueerib ehitaja varem püstipandud vaheseinad kollektoris. Kogu ehitusperioodil on planeeritud reovee ülepumpamine läbi 1200 mm paralleelkollektori Paljassaare reoveepuhastusjaama. Samuti on planeeritud pinnase kandevõime parandamine. Orienteeruv ehitusperioodi kestvus on 4 kuud.

Seotud lood:

AS Tallinna Vesi tuvastas esimest korda Tihase tunnelkollektori kohal pinnase vajumise 10.10.2014. Tuvastatud vajumine jäi vaatluse ja kontrollimise alla. Samuti jäi kontrolli alla ka pinnase vajumise all olev tunnelkollektor. 20.10.2014 tuvastati Tihase tunnelkollektori kohal pinnase vajumise oluline intensiivistumine. Kõrge veetaseme tõttu tunnelkollektoris õnnestus tunneli seisukorda visuaalselt hinnata 21.10.2014, mil selle seintes tuvastati praod ja deformatsioonid. Suurim tunneli sisepinna deformatsioon tuvastati ligikaudu 30 m kaugusel šahtist number 6. Vajumised on põhjustatud kollektori seintesse tekkinud pragudest, mille kaudu tungib kollektorisse pinnasevesi. Koos pinnaseveega toimub ka pinnase sisse kandumine, mis settib tunnelkollektori põhja ja põhjustab ummistust. Antud protsess on kiiresti progresseeruv ning varisemisoht kasvab pidevalt.

Pinnase vajumine kollektori kohal jätkus 22.10.2014. Kuna tuvastatud deformatsioonid tunneli sisepinnal suurenesid, teavitati tekkinud olukorrast koheselt Päästeametit ja Tallinna linna kriisikomisjoni. 24.10.2014 toimus kriisikomisjoni koosolek, mille käigus teavitati kriisikomisjoni liikmeid olukorrast.

Vee-ettevõte alustas kohe vajumiste ja pragude dünaamika seiret. Teostati pinnaseuuringud, mis võimaldaksid tulevikus Tihase kollektorit remontida. Kuna Eesti ettevõtetel puudub kogemus tunnelkollektorite ehitamiseks ning remondiks alustas AS Tallinna Vesi koostöös United Utilities-ga 2014. aasta 48. nädalal läbirääkimisi rahvusvaheliste ehituskontsernidega tööde teostaja leidmiseks.

14.01.2015 alustati Tihase kanalisatsiooni tunnelkollektori vajumise asukohas ning selle ümbruses detailsete maapinna uuringute teostamisega. Uuringuid teostas rahvusvaheline geouuringute ettevõte koostöös United Utilities-e spetsialistidega. Detailsed pinnaseuuringud on vajalikud olemasoleva pinnase seisukorra hindamiseks, ehitustööde ajaks pinnase veetõrje lahenduse leidmiseks ning tunneli asendamise või remontimise meetodite valikuks.

Loe, milline õnnetus tabaks Tallinnat, kui reoveekollektoriga midagi juhtuks.