Tehnoloogia arenduskeskusi soovitakse asutada senisest kuus korda rohkem


Kui seni on EAS toetanud viite tehnoloogia arenduskeskust, siis nüüd esitati plaanid 29 tehnoloogia arenduskeskuse loomiseks.

„Taotlused tuleb esitada jaanuaris, selleks ajaks võib osa loobuda ja osal on ilmselt praktiline ka ideed ühendada, siiski näitab esialgsete plaanide arv erakordselt suurt huvi toetusprogrammi vastu,“ ütles EASi innovatsioonidivisjoni direktor Ilmar Pralla.
Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatava tehnoloogia arenduskeskuste toetamise eelarve 2013. aastani on miljard krooni, maksimumsumma ühe projekti kohta 120 miljonit krooni. „Toetuseelarvest lähtudes saame toetada seitset-kaheksat tehnoloogia arenduskeskust,“ sõnas Pralla.

Tehnoloogia arenduskeskused on ettevõtete ja kõrgkoolide koostöös loodud uurimisasutused, mille põhitegevuseks on ettevõtete tootearenduseks vajaliku uurimistöö tegemine.
„Keskuste moodustamises soovisid osaleda kõik Eesti teadusasutused ja ülikoolid ning 135 ettevõtet, plaanides kaasata ka välismaiseid partnereid nii uurimisasutuste kui ka ettevõtete hulgast,“ lisas Pralla.
„Kavade hulgas on enam energeetika-, biotehnoloogia- ja IT-projekte, vähem masinaehituse, materjaliteaduse ja keemia valdkonna uurimisplaane.“

Sel aastal toetab EAS kokku 84,1 miljoni krooniga viie tehnoloogia arenduskeskuse tegevust. Nendeks on Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus, Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus, ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus, Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus ja Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskus.

Mitmete toiduainetööstuse ettevõtete koostöös käivitatud Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse tegevus keskendub toidu kvaliteedi ja tervislikkusega seotud uurimistööle. Arenduskeskuse töö on aidanud kaasa mitmete toiduainete paremale säilitamisele säilitusaineid kasutamata.

Samuti toidu valdkonnas tegutsev Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus keskendub piima tootmis- ja töötlemisvõimaluste arendamisele, aidates turule tuua tervislikke piimatooteid.

ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskuse näol on tegemist elektroonika ning IT-ettevõtete poolt loodud arenduskeskusega. Hiljuti täiendas ELIKO oma tehnilist baasi, kolides uutesse laboritesse septembris avatud Tallinna Tehnoloogiapargi Tehnopol elektroonikahoones.

Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus keskendub vähi varajase diagnostika meetodite arendamisele ning uue põlvkonna ravimite väljatöötamisele.
Koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga jõuavad esimesed uued diagnostikameetodid ka rakendusse.

Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskuse töö on suunatud nanotehnoloogia rakendamisele erinevates materjalides.
Näiteks sensormaterjalide väljatöötamisele, aga uute suundadena ka ehitusmaterjalide ning tekstiilmaterjalide arendamisele.