Teise sambaga liitunute keskmine palk on 5014 krooni


Teise sambaga liitunute keskmine palk on 5014 krooni
----

Pensionikindlustuse teise sambaga liitunud inimeste keskmine palk oli 31. oktoobri seisuga 5014 krooni võrrelduna 8175 krooniga kevadise liitumisperioodi järel, teatas BNS.

Väärtpaberikeskuse nõukogu esimees Jaanus Erlemann ütles neljapäeval, et teise liitumisperioodi järgselt on liitunute keskmine palk oluliselt väiksem kui kevadel ning sellel on mitu põhjust.

Nii näiteks mõjutas esimese liitumisperioodi statistikat asjaolu, et aasta esimeste kuude jooksul maksti paljudes ettevõtetes välja aastapreemiad, mis kajastusid keskmises palgas, rääkis Erlemann.

Samuti on 207 200 liitunud inimese seas koguni 18 protsenti neid, kes sel aastal pole kordagi palka saanud. Valdavalt on nende puhul Erlemanni sõnul tegu üliõpilastega.

Erlemann märkis, et vaid 52 protsenti kõigist liitunutest on inimesed, kes tänavu on saanud palka igal kuul, mistõttu seda arvestades polegi liitunute keskmise palga number 5014 krooni niivõrd üllatav. Nende inimeste puhul, kes on igakuiselt tänavu palka saanud, ulatus keskmine palk 7469 kroonini kuus.

31. oktoobri seisuga oli pensionikindlustuse teise samba maht 135 miljonit krooni, millest 90 miljonit moodustas fondivalitsejate enda investeering. Aastavahetuseks prognoosib väärtpaberikeskus investorite rahade mahuks kogumispensioni süsteemis fondivalitsejate 90 miljoni kõrval üle 70 miljoni krooni.

Järgmisel aastal on prognoositav laekumine Erlemanni sõnul üle 60 miljoni krooni kuus. Aasta lõpuks on teise samba fondide prognoositav maht veidi alla miljardi krooni.

Fondivalitsejate lõikes saavutas oktoobri lõpuga suurima turuosa Hansa Investeerimisfondid 50,5 protsendiga. Järgnesid Ühispanga Varahaldus 28,3 protsendi, Sampo Varahaldus 14,5 protsendi, ERGO Varahaldus 3,3 protsendi, Seesam Varahaldus 1,9 protsendi ning LHV Varahaldus 1,5 protsendiga liitunute koguarvust.

Igakuiste laekumiste arvestuses on Hansapanga turuosa 52,8 protsenti, Ühispangal 25,3 protsenti, Sampol 13,1 protsenti, ERGO-l neli protsenti, LHV-l kolm protsenti ja Seesamil 1,8 protsenti.