Tervishoiutöötajad astuvad sotsiaalraha kokkuhoiu vastu


EHA LAANEPERE

Eesti Tervishoiutöötajate Ametiühingute Liit protesteerib valitsuse kava vastu muuta sotsiaalfondi raha sihitust ja vähendada tervishoiuteenuseid.

Valitsus on koos Rahvusvahelise Valuutafondiga IMF võtnud salaja vastu memorandumi, mis on avaldatud vaid osaliselt. Memorandumis lubab valitsus piirata kulutusi tervishoiule, säästes nii vähemalt 194 miljonit krooni sotsiaalraha ja 104 miljonit krooni ravikindlustusraha.

Kui seni on makstud haigustoetusi teisest haiguspäevast, siis 1998. aasta septembrist saab töötaja haigusraha alles neljandast haiguspäevast alates. Kahe esimese haigusnädala eest tasumise kohustus läheb riigilt üle tööandjatele. Need meetmed säästavad valitsuse arvates 250 miljonit krooni. Raha kantakse üle kindlustusfondidele ja külmutatakse vähemalt kaheks aastaks.

Tervishoiutöötajate ametiühingute liit peab memorandumit sotsiaalsüsteemi laostavaks.

Liit teatab oma pöördumises valitsuse poole, et ta pole nõus sotsiaalfondi 194 miljoni krooni sihituse muutmise ja tervishoiuteenuste vähendamisega 354 miljoni krooni võrra. "Seni on arstiabi osaliselt tasuliseks muutmist põhjendatud rahanappusega. Tõrjutud on kõik palgatõstmise nõuded," öeldakse avalduses.

Tervishoiutöötajate ametiühingute liit pole rahul, et suuremahulist kokkuhoidu lubav memorandum on vastu võetud ühiskondliku aruteluta ning tööandjate ja töötajate organisatsioonidega läbi rääkimata. Sotsiaalministeeriumi, haigekassa jt sotsiaalvaldkondade teadmatust plaanitsetavatest kokkuhoiu meetmetest peetakse hämmastavaks.

Liidu liige, Nõmme haigla peaarst Peep Põdder nimetab oma kodanike pensioni- ja ravikindlustusraha arvelt kokkuhoidmist valitsuse juuda seekliteks. Tema sõnul muudab valitsus sel moel haigeksjäämise karistatavaks ja jätab Eesti kodanikud ilma sotsiaalsest garantiist - õigusest saada haigusraha teisest haiguspäevast alates.

Valitsuse salaja jagatud lubadusi arutatakse täna, 25. novembril tervishoiutöötajate ametiühingute liidu 4. konverentsil. Liitu kuulub 4000 liiget.