Tiigrihüpe rahastab 11 õpitarkvara projekti


Tiigrihüppe raames saab tänavu toetust 11 õpitarkvara projekti, millest enamik muudetakse kättesaadavaks ka internetis.

Koolide arvutistamist korraldav Tiigrihüppe sihtasutus valis 44 projekti seast välja 11, mida toetatakse kokku rohkem kui miljoni krooniga.

"Määrav ei olnud mitte projekti hind, vaid pigem sisu, kasutatavus koolis, kooskõla õppekavadega ning tegijate tase," selgitas sihtasutuse juhataja Enel Mägi. "Projekte hindasid 22 eksperti, kelle hulka kuulusid nii tarkvaraspetsialistid, eesti keele ja kirjanduse asjatundjad kui ka õppekavade ainekomisjonide liikmed."

Mägi sõnul jagunevad 11 projekti õpitarkvaraks ning eesti keele ja kultuurialaseks tarkvaraks. "Enamik neist muudetakse kättesaadavaks internetis, kus iga kool saab neid endale tasuta kopeerida, osa programme jääb aga CD-romidele," ütles ta.

Tiigrihüppelt saab tänavu toetust Alo Linntame keemiamäng Windows 95 keskkonnas, kus elementide perioodilisussüsteem esitatakse interaktiivselt ning kus saab ekraanilt vaadata elementide aatomstruktuure. Samuti võimaldab mäng lahendada ülesandeid, vastuste õigsust ja lahendamise kiirust hindab arvuti.

Enim raha saab geograafia CD

Kõige rohkem - 287 000 krooni - saab Tiigrihüppelt raha Jüri Roosaare "Eesti geograafia CD". "Tegemist on väga mahuka projektiga, mida rahastame vaid osaliselt ning mis tänavu kindlasti ei valmi," lausus Tiigrihüppe sihtasutuse juhataja.

Eesti geograafia CD-le on omamoodi tugiprojektiks Paavo Helde kaardiõppeprogramm, mis arendab kaarditundmisoskust.

Tiigrihüppelt saab toetust ka Agu Niguli APSTEST, mille abil saab õpetaja koostada küsimustikke ja testida neile vastamist, õpilasel on aga testi lahendades kohe võimalik teada saada, kas vastus oli õige.

Toomas Paaveri programm "Taevakaart ja taevakalender" piltlikustab atronoomia õpetamist keskkoolis, selgitades taevakehade näivat liikumist taevavõlvil ja selle sõltuvust geograafilisest laiusest ja aastaajast.

Tiigrihüpe annab raha ka kahele bioloogiaalasele programmile - piltidega varustatud infopangast ja ülesannetest koosnevale Tago Sarapuu "Eesti selgroogsetele" ja internetis leiduvat loodusalast infot koondavale Raivo Männi "Loodusele ja internetile".

Eesti keele ja kultuuri alal saavad toetust Marin Laagi "Eesti kirjandus tekstides 1917-28" ja Mati Erelti "Eesti keele käsiraamat internetis". "Eesti keele ja kultuuri alased programmid on võrreldes teistega mahukamad ja kallimad," ütles Mägi. "Samas pole näiteks "Eesti keele käsiraamat" mõeldud ainult koolidele, vaid eeskätt= mittefiloloogilise haridusega inimestele abimaterjalina korrektseks kirjutamiseks."

Tiigrihüpe eraldab tänavu raha ka Gunnar Koppeli programmile "Pegasus-maili eestindamine" ning Jan Villemsoni programmile "Interestica", mis on animeeritud mäng eesti kultuuritegelaste tutvustamiseks.

Võitlus mõõga pärast

Kalevipojaks kehastunud "Interestica" mängija peab taga ajama temalt mõõga varastanud vastasmängija Sarvikut. Mõõga kättesaamiseks peab mängija ära tundma kuni 45 kultuuritegelast, kellest igaühe kohta esitatakse tunnused 3-4 pildi abil. Vastasel korral jääb Kalevipoeg mõõgast ilma ning teda häbistab ekraanile ilmuv tekst.

"See programm on mõeldud ka eesti kultuuri tutvustamiseks raja taga," selgitas sihtasutuse juhataja. "ühe sellise programmi kasutegur peaks olema sama suur kui kaheksal kultuurialasel videofilmil."

Mägi kinnitusel tänavu õppeprogrammide konkursse rohkem ei korraldata, kuna selleks pole raha. "õpitarkvara osatähtsus Tiigrihüppe raames aga tõuseb," lubas ta.

Tiigrihüppe eelarvest tarkvarale eraldatud raha eest töötab Tartus ka õpitarkvara keskus, mis uurib mujal maailmas kasutatavaid õppeprogramme, koostab neist andmebaasi ning ostab, testib ja tõlgib tarkvara valikuliselt. Lisaks tutvustab keskus iga nädal õppeprogramme õpetajatele, kes hindavad nende otstarbekust koolides.

AIN PARMAS