Toiduainete tootmine läks kallimaks


Leib ja piim
Lehtikuva/Scanpix

Tootjahinnad töötlevas tööstuses jäid novembris oktoobrikuu hindadega samale tasemele, eelmise aasta novembriga võrreldes olid hinnad 0,2 protsenti kõrgemad.

Suurim hindade muutus leidis novembris aset toiduainete- ja jookide tootmises, kus hinnad kasvasid 1,6 protsenti võrreldes oktoobri hinnatasemega (1,8 protsenti võrreldes eelmise aasta novembriga). Kõige enam tõusid tootjahinnad piimatööstuses (3,3 protsenti võrreldes eelmise kuuga) ning kalatööstuses (2,4 protsenti). Ekspordikvootide suurenemine ja tootmise vähenemisest tingitud toorpiima nappus on viinud üles kokkuostuhinnad, mis omakorda sunnib tõstma tootjahindasid.

Tekstiilitootmises tõusid hinnad novembris marginaalselt (0,3 protsenti), kuid eelmise aasta novembriga võrreldes olid tootjahinnad siiski madalamad (-1,7 protsenti). Samuti on eelmise aasta tasemega võrreldes alanenud tootjahinnad rõiva- ja nahatoodete tööstuses, vastavalt 2,8 protsenti ja 4,7 protsenti.

Eelmise aasta novembriga võrreldes on hindade osas suurima kukkumise läbi teinud paberitoodete tööstus (-9,9 protsenti), metalli- (-4,9 protsenti) ja keemiatööstus (-4,8 protsenti). Eesti avatuse tõttu on hinnad seotud tugevasti arengutega välisturgudel.

Konjunktuuriinstituudi poolt küsitletud tööstusettevõtetest valdav enamus prognoosib järgnevaks kolmeks kuuks müügihindade püsimist praegusel tasemel. Samas hinnatõusu eeldavaid ettevõtteid oli rohkem kui neid, kes hinnalangust ootasid. Ootused hindade tõusuks olid kõige suuremad toiduaine- ja keemiatööstuses, langust hindasid tõenäolisemaks tekstiilitööstuse ning kummi- ja plasttoodete tootmisega tegelevad ettevõtted.

Ekspordihindade aastane kasv novembris pidurdus ja ulatus 12,5 protsendini. Oktoobriga võrreldes olid ekspordihinnad kerges languses (-0,2 protsenti). Suhteliselt nõrga välisnõudluse tingimustest peavad ettevõtted hoidma oma kaupade hindu madalamal tasemel, et püsida konkurentsivõimelisemad välisturul. Aastaga tõusid enam ekspordihinnad toiduainete ja jookide (4,1 protsenti), mööbli- (4,0 protsenti), elektrimasinate ja aparaatide (3,4 protsenti) ning puidutööstuses (3,0 protsenti). Suuremad hindade langused kuisel baasil olid turbal (-2,8 protsenti) ja nahatoodetel (-1,3 protsenti).

Impordihinnad novembris veidi tõusid ja aastane langus pidurdus 1,3 protsendini. Eelmise kuuga võrreldes oli kasv 0,2 protsenti. Rohkem kahanesid aastaga tekstiili-, keemia- ning kummi- ja plasttoodete impordihinnad. Oktoobrikuuga võrreldes toetasid hinnatõusu põllumajandussaadused ja naftatooted. Novembris oli naftahinnad maailmaturul veidi kõrgemad.

Aasta lõpus pole ekspordi- ja impordihindade osas olulisi muutusi oodata. Seoses välinõudluse paranemisega võib järgmisel aasta oodata ekspordihindade tõusu.