Toidukäitlejatel tuleb taotlus esitada

 (4)
Koolisöökla
ETA FOTO

Toiduainetööstustel, toidupoodidel ja toitlustusettevõtteil on veel 2. jaanuari õhtuni aega esitada kas veterinaar- ja toiduametile või tervisekaitseinspektsioonile tunnustustaotlus, et oma tegevust jätkata.

Vastavalt toiduseadusele on taotluste esitamise viimane päev 1. jaanuar, aga et see on puhkepäev, siis on võimalik taotlusi esitada ka 2. jaanuaril, selgitas ETAle põllumajandusministri pressinõunik Maris Lehtmets.

Tervisekaitseinspektsiooni pressinõunik Agnes Jürgens ütles ETAle, et tööstused ja hulgilaod peavad esitama taotluse veterinaar- ja toiduametile, neid ettevõtteid on kokku umbes 1000. Jaekaubandus- ja toitlustusettevõtted, keda on umbes 10 000, peavad esitama tunnustustaotluse tervisekaitseinspektsioonile. Piisab ka sellest, kui taotlus saata posti teel kohalikku talitusse, ümbrikul peab olema aga hiljemalt 2. jaanuari tempel. Muud dokumendid peale nõuetekohaselt täidetud taotluse pole 2. jaanuariks veel nõutud.

Tervisekaitseinspektsiooni prognoosi järgi jäävad aasta alguseks tunnustamata umbes pooled ettevõtted, taotlusi ei jõua esitada võib-olla kümnendik neist ettevõtetest, kes tervisekaitseinspektsioonilt tunnustuse võiks saada.

Toiduettevõtteid, kes pole taotlust hiljemalt 2. jaanuariks esitanud, ootab ees tegevuse lõpetamine. Sellise otsuse peab tegema kohalik omavalitsus, kes peab jälgima, et tema territooriumil täidetaks seadusi.

Varem nõudis toiduseadus, et kõik toidukäitlemisettevõtted peavad olema tunnustatud 1. jaanuariks. Detsembris muutis Riigikogu seadust aga nii, et 1. jaanuariks tuleb esitada vaid tunnustamistaotlus.

Näiteks koolisööklaist oli novembri alguseks tunnustatud 50, detsembri keskel oli tervisekaitseinspektorite tunnustuse saanud juba 152 koolisööklast 645st.

Ekspressi konverents 2020