Tõnisteid ja Ragn-Sellsi tõrjutakse pakenditurult

 (7)
Tõnu Tõniste
Tõnu TõnistePäevaleht/Pressifoto, Rauno Volmar

Uuest aastast tahab MTÜ Eesti Pakendiringlus ja MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) kõrval pakendeid koguma hakata ka Ragn-Sellsi tütarettevõttele R-S Packaging OÜ ja vendade Tõnistete hulgimüügifirmale LTT kuuluv Tootjavastutusorganisatsioon OÜ.

Senised kogujad on uue tulija vastu, sest pakendikogumisega tohivad seaduse järgi tegelda vaid pakenditootjate või kaupade maaletoojate kasumit mitte taotlevad ühendused. R-S Packaging kuulub aga jäätmeette­võttele Ragn-Sells.

„Tegemist on skeemiga, kus jäätmefirma püüab oma käivet kasvatada,” mainis Pakendiringluse juhatuse esimees Aivo Kangus. Konkurent lisas, et pakendiseaduse alusel peab pakendeid koguv tootjate organisatsioon teenuseid ostma konkurentsi alusel, Tootjavastutusorganisatsiooni puhul kardab ta, et 95 protsenti käibest suundub Ragn-Sellsi.

Üks uue ettevõtte omanikke Tõnu Tõniste teatas, et firma loodi eesmärgiga tekitada konkurents. „Seni on konkurents väike ja seetõttu saavad firmad süüdimatult tootjatele tariife ja hindu tõsta,” märkis ta. „Meie loodame, et Ragn-Sellsil on oma kogumisvõrk ja nad suudavad asja efektiivsemalt teha kui teised,” avaldas Tõniste lootust.

Ka vastloodud osaühingu juhataja Kristiina Dreimann selgitas, et turule tullakse alternatiivi pakkuma, aga konkurendid püüa­vad seda takistada.

„Plaanime sel nädalal keskkonnaministeeriumi sisse anda akrediteerimise taotluse. Seaduse järgi ei tohiks meil takistusi olla,” sõnas Dreimann.

ETO tegevdirektor Ahto Hunt selgitas, et juhul kui Tootjavastutusorganisatsioon peaks ministeeriumilt tegevuseks loa saama, võib see tulija seatud eesmärgile hoopis vastu toimida.

„Kui tekib pretsedent, et ühe jäätmefirma osalusega firma saab akrediteeringu, siis viib see ka teiste prügifirmade samalaadsete organisatsioonideni,” avaldas ta kartust.

Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek leiab, et pakendiettevõtjad peaksid ise initsiatiivi näitama. Praegusel juhul kaldub kaalukauss prügifirmade poole.

„Pakendiseaduse aluspõ­hi­mõte on, et pakendiorganisatsioone peaksid kontrollima need, kes raha maksavad, ja mitte need, kes raha saavad. Senine praktika küll kahjuks kinnitab, et Eestis tegutsevad pakendiettevõtjad ei ole nende endi huvides olevast kontrollist sisuliselt huvitatud,“ ütles Eek.

Ministeeriumi esindaja tõi näite Eesti suurimast konteinerkogumisega tegelevast pakendiorganisatsioonist Pakendiringlus, mille üldkoosolekul on vaid kolm liiget.