Tõnu Peki firma omandas Gildilt kinnisvarafondi


Tõnu Peki firma omandas Gildilt kinnisvarafondi
Foto: Ilmar Saabas

Tõnu Peki ning Henrik Karmo ühise kontrolli all olev ettevõte TPP Holdings OÜ omandas AS-ilt Gild Partners 100 protsenti Eastern Europe Real Estate Investment Fundi (EEREIF) fondivalitseja Gild Property Asset Management AS-i aktsiatest.

TPP Holdings on sõlminud eelkokkuleppe ühe kolmandiku Gild Property Asset Management aktsiate müügiks Barolo Finants OÜ-le, mis kuulub 100-protsendiliselt Indrek Gusevile. Tehingud vajavad finantsinspektsiooni nõusolekut, teatas EEREIF.

Samaaegselt eeltoodud tehingutega omandas TPP Holdings 25 protsendi suuruse osaluse riskikapitalifondi Gild Arbitrage fondivalitsejas AS-is GA Fund Management, millest seni kuulus ettevõttele 75 protsenti.

EEREIF-i teatel tugevdab omanikuvahetus fondi juhtimis- ja kontrolliprintsiipe, kaasab rahvusvahelisi kogemusi kinnisvarainvesteeringute juhtimises ning parandab uue kapitali kaasamise võimekust.

Fondi investeerimiskomitee liikmeteks saavad Raul Parusk, kelle eelneva töökogemuse hulka kuulub tegevjuhi ametikoht ISS Eestis, mis on EEREIF-i hinnangul suurim kinnisvara korrashoiuga tegelev ettevõte Baltikumis. Parusk on olnud ka tegevjuht Panorama Groupis, mis on kaubanduskeskuste arendaja Ukrainas.

Investeerimiskomitee liikmeks saab ka Henrik Karmo, kes on eelnevalt Transgroup Holdingus töötades juhtinud 100 miljoni dollari suuruse investeeritud kapitaliga kinnisvaraprojekte Moskvas.

EEREIF-i fondijuhina jätkab Gren Noormets, kes asub täitma ka fondi investeerimiskomitee liikme ülesandeid. Ettevõttele on valitud uus nõukogu, mille koosseisu kuuluvad Tõnu Pekk, Urmas Peiker ning Raul Parusk.

EEREIF-i teates seisab, et TPP Holdings on ning kavatseb ka edaspidi läbi tütarettevõtete olla erinevate fondide fondivalitsejaks.

Arvestades, et EEREIF-i ning Gild Arbitrage'i investeerimishuvid kattuvad mitmetes projektides, on TPP Holdings edastanud AS-i Gild Property Asset Management juhatusele võimalike huvide konfliktide avalikustamise deklaratsiooni, mis on soovi korral kättesaadav kõigile EEREIF-i ja Gild Arbitrage'i investoritele.

EEREIF-i fondijuht ning fondivalitseja uus omanik on põhjalikult analüüsinud võimalikke huvide konflikte ning usuvad, et viimased ei kujuta endast ohtu EEREIF-i investoritele.

Eastern Europe Real Estate Investment Fund (EEREIF) on asutatud 2005. aastal.

Selle aasta jaanuaris avaldatud ülevaate järgi oli EEREIF-i fondiosaku tootlus 2010. aasta teisel poolaastal positiivne. Fondiosaku puhasväärtus tõusis 5,87 protsenti võrreldes 2010. aasta juulis avaldatud väärtusega, samas oli fondi kumulatiivne tootlus aasta baasil 2,9 protsenti. Keskmiseks poolaasta tootluseks on seni kujunenud 1,74 protsenti, positiivsete perioodide osakaal on 75 protsenti.

Fondiosaku puhasväärtuseks oli jaanuaris avaldatud info järgi 9,35 eurot. EEREIF-i varade maht on viimatise ülevaate järgi 44,2 miljonit eurot ning varade keskmine finantsvõimendus 50 protsenti.

Fondi investeeringute arv on 16. Portfelli kuuluvad Tallinnas muuhulgas Šveitsi maja Roosikrantsi tänaval, kino Sõprus, Telliskivi loomelinnak ja Järveotsa keskus. Fondil on kinnisvara veel Lätis, Leedus, Poolas ja Bulgaarias.