TOONA ja NÜÜD | statistikasukeldus aastasse 1920 - noorel riigil on ekspordiga nigelasti

 (7)
Võrdle tänasega, mis riikidega äri käib!
TOONA ja NÜÜD | statistikasukeldus aastasse 1920 - noorel riigil on ekspordiga nigelasti
Foto: joonis Statstikaameti kuukirjast (1922)Ekspress Meedia

Eesti riigi algusajad olid majanduses rohkem kui keerulised: see oli otsingute aeg, kohaneti uute oludega. Ega ka põllumees teadnud, mida kasvatada, mis võiks välismaal kaubaks minna ja kuhu üldse müüa... Rääkides ekspordist ja impordist, siis Venemaaga koostöö langes ära: Vene turu ostujõud oli väike ja kogu väliskaubandus riigi range kontrolli all. Uusi partnereid aga alles otsiti.

Pigem tasuski fokuseerida tootmises siseturgudele, sest enam polnud tsaariajale sarnaselt olemas kindlat partnerit kellele toodang müüa. Siiski oli aastaks 1920 esialgne sõjajärgne olukord stabiliseerunud.

Vaata toonaseid graafikuid!

NB! 1 tonn on ligikaudu 61 puuda: ehk siis kui Inglismaale viidi 1920 aastal 3807,5 puuda kaupa, siis oli see 62,3 tonni.

ev100, nopped, Eesti statstika kuukiri Foto: Ester Vaitmaa
Seotud lood:

Mida kõige rohkem välja veeti, mida sisse toodi? Vaata graafikuid, mis pärinevad aastast 1921!

ev100, nopped, Eesti statstika kuukiri Foto: Ester Vaitmaa
ev100, nopped, Eesti statstika kuukiri Foto: Ester Vaitmaa

Kui võrrelda tänase päevaga, siis näeme, et peamised eksport-importriigid on veidi muutunud, kuid nii mõnedki suuremad partnerid on samaks jäänud: