Töötajate motivatsiooni pärsib sobimatu töö

 (1)

Töötajate motivatsiooniprobleemid peituvad selles, et töö ja töötaja oskused ning isikuomadused ei lange kokku.
Fastleader.com-i poolt septembris läbiviidud uuringu põhjal peab iga kolmas küsitletud tippjuht töötajate madala motivatsiooni põhjuseks just sobimatut tööd.

TNS Emori abiga läbiviidud uuringu käigus küsitleti Eestis 360 eduka organisatsiooni juhti, kellel paluti avaldada arvamust töötajate motiveerituse põhjuste kohta. Lisaks sobimatule tööle tõstsid juhid madala motivatsiooni põhjustena esile ka seda, et viimasel ajal on töövälised tegevused töötajatele tööst prioriteetsemad ning et organisatsioonisiseses kommunikatsioonis ja koostöös on puudusi, mis töötajate motivatsiooni pärsivad.

Uuringu eel läbi viidud süvaintervjuud kinnitavad uuringu tulemust. Peeter Tohver, Falck Eesti AS juhatuse esimees tõdeb: "Kõige rohkem pärsib motivatsiooni kui vale inimene on valel kohal, kui töötaja iseloomuomadused ei vasta töö sisule". Äripäeva Kirjastuse AS peadirektor Igor Rõtov on samal arvamusel: "Kõige keerulisem on täna õigete inimeste leidmine".

Uuringu korraldaja, Fastleader.com juhi Endrik Randoja sõnul on teada, et praegu kummitab kõiki tööandjaid tööjõupuudus, alates tootmistöötajatest kuni tasemel juhtideni välja. "Inimesi lihtsalt pole piisavalt ja uusi töötajaid saab ikka kellegi arvelt. Aga normaalset rotatsiooni ei toimu nii palju kui võiks," ütles Randoja.

Randoja hinnangul pärsivad rotatsiooni eraelus võetud kohustused. "Laenude ja liisingute koorma all ei tee inimesed julgeid otsuseid vahetada eriala või töökohta. Oma tööst hoitakse kümne küünega kinni, aga ise ei olda sealjuures õnnelikud. Või valitakse pelgalt tasu põhjal töö, mis tegelikult ei meeldi. Motivatsioon ja produktiivsus langeb, õnnelik ei ole ei tööandja ega töötaja," selgitas Randoja. 

Lahendust näeb Randoja selles, et tööandjad õpiksid täpsemalt hindama töötaja sobilikkust töökohaga ning sedasi vähendama võimalusi, kus töötaja võtab sundolukorras vastu tegelikult tema eeldustele sobimatu töö.

Lätis ja Leedus on juhid Eesti kolleegidest veelgi kindlamal seisukohal, et madala motivatsiooni põhjused peituvad töö ja töötaja omavahelises sobimatuses. Seal kinnitas seda iga teine küsitletud tippjuht.