Töötuid on jätkuvalt kõige rohkem Ida-Virumaal ja Valgamaal

 (3)
Narva töötukassa
Narva töötukassaFoto: Karli Saul

Juunikuus jäi registreeritud töötute arv eelmise kuuga võrreldes samale tasemele. Kuu lõpuks oli töötuna registreeritud 29 453 inimest ehk 4,6 protsenti tööjõust.

Registreeritud töötute arv jäi sarnasele tasemele nii vähenenud töövõimega töötute kui ka teiste töötute puhul. Kõrgeim oli juunis registreeritud töötuse määr jätkuvalt Ida-Virumaal ja Valgamaal ning madalaim Harjumaal. Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid juuni lõpus lihttöölised, oskustöötajad ja käsitöölised ning teenindus- ja müügitöötajad.

Kuu jooksul lisandus töötukassale vahendamiseks 4 761 uut tööpakkumist. Kuu jooksul lisandunud tööpakkumiste arv oli eelneva kuuga võrreldes 27% väiksem, kuid aastataguse ajaga võrreldes ligikaudu 9% suurem. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 12 157. Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid teenindus- ja müügitöötajatele, oskustöötajatele ja käsitöölistele ning lihttöölistele pakutavad töökohad.

Juunikuus asus töötukassa toel tööle või alustas ettevõtlusega 2 983 inimest.

Töötukassa maksis juunis töötuskindlustushüvitist 10 002 inimesele ehk 29% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 439 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 3,7 miljoni euro. Ligikaudu 151 euro suurust töötutoetust sai juunis 6 834 inimest ehk 20% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Seotud lood:

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa juunis 491 inimesele. Keskmine juunis määratud hüvitis oli 1 688 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 738 tuhande euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa juunis 99 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli juunis 4 047 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 568 tuhande euro.