Töötukassa asub miljonite eurode eest eesti keelt õpetama

 (149)
Tööhõivereformi pressikonverents 16.01.2018
Töötukassa juht Meelis PaavelFoto: Andres Putting

Töötukassa tellib järgmisel neljal aastal Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal ligi 11 miljoni euro eest eesti keele õpet. Koolituse eesmärk on tööd otsivate inimeste eesti keele oskuse arendamine ning eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamine.

Eesti keele koolituse partnerite leidmiseks kuulutas töötukassa välja riigihanke „Eesti keele koolitus vene keele baasil“, mille eeldatav maksumus on ligi 11 miljonit eurot. Selle summa eest saavad järgmisel neljal aastal eesti keele koolitust üle 6000 inimese.

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul on see mahukaim eesti keele koolituse hange, mis Eestis on läbi viidud. „Sellest investeeringust saavad kasu tuhanded riigikeelt õppivad inimesed, aga kindlasti ka kogu tööturg,“ lisas Paavel.

Töötukassa aitab tööotsijal leida töö ja tööl käivatel inimestel töökohal püsida. Tihti on selleks vaja omandada parem keeleoskus, et oleks olemas tööle saamiseks ning töötamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Töötukassa toel saavad eesti keelt õppida lisaks tööd otsivatele inimestele ka töötavad inimesed, läbi töötust ennetava „Tööta ja õpi!“ programmi. Töötust ennetavad teenused on mõeldud neile töötajatele, kes vajavad tuge töökoha vahetamisel või tööl püsimisel oskuste puudumise või aegumise tõttu samuti tööandjatele, et toetada neid vajalike oskustega tööjõu leidmisel ja ettevalmistamisel ning ümberkorralduste läbiviimisel.