Töötukassa hakkab Ida-Virumaa töötutele intensiivsemalt eesti keelt õpetama

 (15)
Töötukassa hakkab Ida-Virumaa töötutele intensiivsemalt eesti keelt õpetama
Kohtla-Järve tööstusmaastikFoto: Tanel Meos

Töötukassa pakub alates juulikuust Ida-Virumaal täiendavaid teenuseid AS Eesti Energias, AS Nitroferdis ja AS Viru Keemia Grupis ajavahemikul 01.08.2015-31.05.2016 töö kaotanud inimestele.

„Uue võimalusena maksame toetust tasemeõppes osalemiseks ning pakume suuremas mahus eesti keele õpet, mis on mõeldud ka töötavatele inimestele. Kui tarvis, saab inimene eesti keele omandamiseks osaleda mitmel keelekoolitusel järjest,“ sõnas töötukassa projektijuht Imbi Must pressiesindaja vahendusel.

Tasemeõppes osalemise toetust makstakse kutse- või kõrghariduse omandamiseks erialal, mis avardab võimalusi uut tööd leida ja tõsta konkurentsivõimet tööturul. Toetuse suurus on 130 eurot kuus (töötavale inimesele või töötule, kes saab töötuskindlustushüvitist või töötutoetust) või 260 eurot kuus (töötule, kes ei saa töötuskindlustushüvitist või töötutoetust).

Kui inimesel ei ole võimalik asuda õppima riikliku koolitustellimuse alusel rahastatavale õppekohale, saab töötukassa tasuda tema õppekoha eest riigi või kohaliku omavalitsuse või avalik-õiguslikus õppeasutuses.

Tavapärasest soodsamatel tingimustel hüvitatakse tööandjale töötaja koolituse kulu ja makstakse kodust kaugemale tööle asutajatele mobiilsustoetust. Kui tööle asudes selgub, et töötaja vajab täiendavat tööalast koolitust, hüvitab töötukassa kuni üheaastase koolituse ja kutseeksami kulu 50% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 1250 eurot.

Seotud lood:

Kui töötu asub tööle oma elukohast vähemalt 20 kilomeetri kaugusele, makstakse talle kuni 6 kuu vältel mobiilsustoetust (10 senti kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 300 eurot kuus. Toetuselt arvestatakse maha tulumaks.). Vähemalt kuuekuulise tähtajalise töötamise korral makstakse mobiilsustoetust poolel töötamise ajal, kuid mitte kauem kui kuue kuu eest.

Ida-Virumaal pakutavate uute teenuste kaasrahastamiseks on taotletud Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) vahendeid.

Augustis korraldab töötukassa koos Ida-Virumaa kutseõppeasutustega kolm infotundi, kus tutvustatakse AS Eesti Energiast, AS Nitroferdist ja AS Viru Keemia Grupist koondatutele mõeldud teenuseid.

Infotunnid toimuvad alates 1.septembrist ühendatava Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kolmes õppekohas:

9. augustil kell 13.00 Kreenholmi 45, Narva

10. augustil kell 13.00 Tallinna 13, Sillamäe

11. augustil kell 13.00 Kutse 13, Jõhvi