Töötukassa hakkab vahendama kõrgtasemel eesti keele õpet

 (14)
EESTI TÖÖTUKASSA
EESTI TÖÖTUKASSAFoto: Annika Haas

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnul on tegemist viimaste aegade suurima investeeringuga eesti keele oskuse tõstmiseks.

Töötukassa sõlmis raamlepingud eesti keele koolituste korraldamiseks 8 erineva koolitajaga. Lepingud sõlmiti parima pakkumuse teinud koolitusettevõtetega kolmeks aastaks, kuni 2019 aasta lõpuni. Lepingute raames on kavas koolitada maksimaalselt 3640 inimest. Koolitused toimuvad pea kõigis maakondades peale Saaremaa, Hiiumaa ja Võrumaa. Sõlmitud raamlepingute eeldatav maksumus on 5,5 miljonit eurot.

Töötukassa nõukogu esimehe, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski sõnul tagavad sõlmitud lepingud töötukassa vahendatava keeleõppe kvaliteedi. „Kõik koolitusasutused on saanud keeleinspektsiooni heakskiidu, millega tagatakse keeleõppe kõrge tase,“ selgitas Ossinovski.

„Vaieldamatult on tegemist viimaste aegade suurima investeeringuga eesti keele oskuse tõstmiseks, millest saavad kasu nii tuhanded inimesed kui ka laiemalt kogu tööturg,“ lisas ta.

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul on see siiani mahukaim eesti keele koolituse hange, mis Eestis on läbi viidud. "Seejuures on kavandatud üle 1300 koolituskoha Ida-Virumaale – loodame, et kvaliteetse keelekoolituse läbinud tööotsijatele avanevad paremad võimalused tööturul," lisas Paavel.

Koolituse pearõhk on tööotsijate eesti keele oskuse arendamisel ning eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisel. Lepingu raames võib lisaks tellida eesti keele koolitust, mis aitab koolitatavatel arendada oma erialase eesti keele oskusi või valmistuda konkreetse eriala kutseeksami sooritamiseks eesti keeles.