Töötukassa nõukogu esimeheks valiti Toomas Tamsar

 (11)
Toomas Tamsar.
Toomas Tamsar.Foto: Ilmar Saabas

Täna toimunud Eesti Töötukassa nõukogu koosolekul valiti aastaseks perioodiks nõukogu uueks esimeheks Tööandjate Keskliidu juht Toomas Tamsar ja kinnitati mullune majandusaasta aruanne.

2017. aasta lõpuks oli töötukassa netovarade maht 748 miljonit eurot, millest 375,9 miljonit eurot moodustas töötuskindlustushüvitiste sihtfond, 181 miljonit eurot koondamise ja tööandja maksejõuetuse hüvitise sihtfond, 64,6 miljonit tööturuteenuste- ja toetuste sihtkapital, 72,8 miljonit eurot reservkapital ja 53,7 miljonit eurot 2017 aasta tulem.

„Tööandjatel on hetkel suurimaks väljakutseks töötajate puudus. Meie jaoks on oluline, et kõik, kes töötuks jäävad, leiaksid endale võimalikult kiiresti uue ametikoha. Töötukassa roll on siin väga oluline. Samuti tuleb anda vähenenud töövõimega inimestele võimalus tööjõuturul maksimaalselt kaasa lüüa,“ ütles vastne nõukogu esimees Toomas Tamsar.“

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel: „Eelmisel aastal oli esimene täisaasta töövõimereformi – meie poole pöördus üle 50 000 inimese, et hinnata oma töövõimet, töövõimetoetust maksime 42 000 inimesele ja sotsiaalmaksu hüvitasime tööandjatele 22 000 vähenenud töövõimega töötaja eest. Vähenenud töövõimega inimesed alustasid erinevatel teenustel 23 000 korral. Alustasime tööta ja õpi programmiga – juba pea aasta saavad töötukassa toel oma oskusi täiendada ja kvalifikatsiooni tõsta näiteks erialase hariduseta, vähese eesti keele oskuse ja terviseprobleemidega inimesed. Tööd otsivatele ja töötavate inimestele ja tööandjatele teenuste osutamiseks ning toetuste ja hüvitiste maksmiseks kasutasime eelmisel aastal kokku 229,3 miljonit eurot.“

Seotud lood:

2017. aastal laekus töötajate kindlustusmaksetest 112,8 miljonit eurot ja töötuskindlustushüvitistena maksis töötukassa välja 44,5 miljonit eurot.

Tööandjate kindlustusmaksetest laekus 60,8 miljonit ja hüvitistena maksis töötukassa koondamise ja tööandja maksejõuetuse sihtfondist välja 13,1 miljonit eurot.

Kokku oli töötuskindlustuse kulu (hüvitised, sotsiaalmaks hüvitistelt) eelmisel aastal 67,9 miljonit eurot.