Töötukassa nõukogu tahab väiksemat töötuskindluse makset

 (16)
Toomas Tamsar.
Toomas Tamsar.Foto: Madis Kallas

Eesti Töötukassa nõukogu tegi valitsusele ettepaneku järgmise nelja aasta töötuskindlustusmakse määrade osas. Järgmisel aastal võiks maksemäärad jääda tänavusega samale tasemele, kuid aastateks 2017-2019 peaksid need langema.

Aastateks 2017 kuni 2019 tegi nõukogu ettepaneku langetada maksemäär 2,4%-lt 2,1%le, ehk töötajatele 1,4% ja tööandjatele 0,7%.

Praegu on maksemäär töötajatele 1,6 % ja tööandjatele 0,8%.

"Tehes ettepaneku langetada alates 2017. aastast töötuskindlustusmakse määra, leidsime töötajate esindajatega ühiselt, et reservide kogumist on mõistlikum jätkata senisest rahulikumas tempos.,“ märkis töötukassa nõukogu esimees Toomas Tamsar „ Töötukassa reservid on piisavad ning nende kasvatamine nõnda suures mahus, üle 40 miljoni euro võrra aastas, ei ole kuidagi põhjendatud.”

2,4% maksemääraga on prognoosi kohaselt 2016. aastal töötuskindlustuse kogutulud 160,8 miljonit eurot, töötuskindlustuse kulud aga moodustaksid 118,8 miljonit eurot. Tööturuteenustele on järgmisel aastal kokku kasutada 33,6 miljonit eurot, millest 25 miljonit on töötuskindlustusvahenditest. Prognoosi järgi hakkab 2016. aastal töötuskindlustushüvitist saama 18 134 inimest, koondamishüvitist 5984 inimest ja maksejõuetushüvitist 1613 inimest.

Seotud lood:

2016. aasta lõpuks kasvab töötukassa varade maht prognoosi kohaselt 690,8 miljoni euroni. Eelmise aasta lõpu seisuga oli töötukassa netovara väärtus 610,3 miljonit eurot ja käesoleva aasta lõpuks on töötukassa varade oodatav väärtus 648,8 miljonit eurot.

Nõukogu nõustus töötukassa juhatuse esimehe ettepanekuga laiendada töötukassa juhatust ja kinnitas töötukassa juhatuse liikmeks Reelika Leetmaa, kelle vastutusvaldkondadeks saab tööturu ja -teenuste analüüs ning töötust ennetavate tööturumeetmete arendamine. Reelika Leetmaa asub tööle 14. septembrist.

Reelika Leetmaa töötab praegu (alates 2001. aastast) SA Poliitikauuringute Keskus Praxis, kus ta on juhatuse liige ja vastutab töö- ja sotsiaalvaldkonna eest.

Lisaks kiitis nõukogu heaks tähtajalise tööhõiveprogrammi projekti aastateks 2016-2017. Tegemist on kolmanda tähtajalise tööhõiveprogrammiga, mille alusel töötukassa osutab täiendavaid teenuseid lisaks seaduses ettenähtule ning juba olemasolevaid teenuseid ja toetusi soodsamatel tingimustel ja laiemale sihtgrupile. Programmi kehtestab valitsus kaheks aastaks.