Töötukassa peab töövõimetustoetuselt kinni ainult ühe kohtutäituri nõude, liigselt võetud raha tuleb kohtutäituritel tagastada

 (47)
Rahakott
RahakottFoto: Madis Veltman

Tulevast kuust peetakse töövõimetoetusest kinni ainult ühe kohtutäituri nõue ning eelmisel kuul inimestelt liialt võetud raha peavad kohtutäiturid tagastama, otsustati tänasel justiitsminister Raivo Aegi, kohtutäiturite ning töötukassa esindajate kohtumisel. Kord jääb kehtima, kuni kõik kohtutäiturid on oma arestimisaktid üle vaadanud ja vajalikud muudatused teinud.

Eesti Töötukassa juhatuse liige Erik Aas selgitas, et veebruarist hakkas tööle töötukassa infosüsteem, mis suudab lühikeses ajaga läbi töötada kõik kohtutäiturite aktid. Inimene seda käsitsi teha ei suuda.

Uue süsteemi käivitumisega aga ilmnesid tõsised probleemid, sest kohtutäiturid arestisid inimestele väljamakstud töövõimetustoetustelt varasemalt suuremaid summasid ning inimestele jäi kohati kätte vähem raha kui kehtiv elatusmiinimum ette näeb. Ehk selgus, et ühist ülevaadet inimeste sissetulekute kohta erinevatel ametkondadel ei ole ning kohtutäituritelt tulnud ebatäpse lähteinfo tõttu tekkis olukord, kus vähenenud töövõimega inimestelt nõuti nende kohustuste täitmiseks korraga sisse summad mitme kohtutäituri poolt esitatud erinevate arestimisaktide alusel.

„Kui süsteem käivitus, tulid ilmsiks probleemid. Vähenenud töövõimega inimesed teatasid, et ei ole teadlikud kohtutäituritest ja nende esitatud aktidest ja, et neilt on võetud ära liiga suur summa,“ rääkis Aas. Probleem tekkis inimestega, kellel on kukil mitu kohtutäituri akti. Neid on ligi 3500.

Seotud lood:

Töötukassa on üks suuremaid kohtutäiturite aktide töötlejaid ja infosüsteem tõi kiiresti ja teravalt esile mitmed probleemid arestimisaktidega. Infosüsteem tegutseb etteantud aktide kohaselt, mitte ei tee ise arvustusi, kellelt ja kui palju kinni pidada. Kohtutäitur saab ja peab välja selgitab inimese sissetulekud, ülalpeetavad ja teeb sellest lähtuvalt töötukassale korralduse sissetulekust kinnipidamiste tegemiseks, võttes sealjuures arvesse, et inimesele oleks igakuiselt garanteeritud elatusmiinimum.
Algselt pakuti lahenduseks, et enamarestitud summa tagasisaamiseks tuleks kolme tööpäeva jooksul pöörduda kohtutäituri poole. See ei ole aga lahendus. Tänasel kohtumisel justiitsministriga leitigi teine lahendus.

„Täna justiitsministeeriumis toimunud kohtumisel tegi töötukassa ettepaneku, et kuni aktidest pole puudused kõrvaldatud, peetakse kinni ainult üks akt inimese kohta. Arestiakti sisu eest vastutab kohtutäitur ja seadusega lubatud piiridest kinnipidamist peab jälgima samuti kohtutäitur,“ lausus Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel.

Inimesele peab jääma kätte vähemalt elatusmiinimum, milleks on praegu 221 eurot. Iga ülalpeetava kohta tõuseb elatusmiinimumi summa kolmandiku võrra.

„Kohtutäiturite esindajad lubasid kohtumisel, et üle piirmäära sisse nõutud summad kantakse inimestele tagasi võimalikult kiiresti,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg.

Paaveli sõnul tõstatus tänasel kohtumisel taas ka küsimus kas töövõimetoetus peab olema arestitav toetus. „Töötukassa on seda ettepanekut varem korduvalt toetanud ja toetab ka nüüd,“ lausus Paavel.