Töötukassa töö liigub peamiselt e-kanalitesse


Eesti Töötukassa
Eesti TöötukassaFoto: Ilmar Saabas

Töötukassa peatab esmaspäevast seoses Eestis väljakuulutatud eriolukorraga vähemalt kaheks nädalaks klientide nõustamise ja teenindamise maakondlikes osakondades/büroodes kohapeal, teatas amet.

Kliente nõustatakse (töökeskne nõustamine, karjäärinõustamine, karjääriinfo vahendamine) ja avaldusi võetakse vastu telefoni teel, e-kanalites (Skype, e-töötukassa, e-kiri) või posti teel. Töötukassa võtab ühendust ja lepib kokku järgmise nõustamise korralduse.

Töötukassa palub inimestel võimalusel kasutada e-kanaleid, kus saab end töötuks registreerida, hüvitist taotleda, tööpakkumisi sisestada ja kandideerida. Avaldusi võetakse vastu ka e-posti (digitaalselt allkirjastatult), tavaposti või telefoni teel. Kui inimene vajab abi mõne toimingu juures, siis juhendatakse teda kirja või telefoni teel.

Toetuste ja hüvitiste määramine ja maksmine jätkub tavapärases korras. Töövõime hindamisi viiakse läbi telefoni teel ja e-töötukassas ning võimalik on saata vajalik avaldus ka posti teel.