Töötukassa varade maht paisus ka 2016. aastal ning ulatub nüüd pea 700 miljoni euroni

 (20)
Peep Peterson
Peep PetersonFoto: Ilmar Saabas

Töötukassa nõukogu uueks juhiks sai Peep Peterson, kes vahetas välja senise nõukogu esimehe, tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski.

Täna toimunud Eesti Töötukassa nõukogu koosolekul valiti aastaseks perioodiks nõukogu uueks esimeheks Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Peep Peterson ja nõukogu kinnitas audiitori poolt märkusteta jäänud 2016. aasta majandusaasta aruande.

2016. aasta lõpuks oli töötukassa netovarade maht 694,3 miljonit eurot, millest 352,2 miljonit eurot moodustas töötuskindlustushüvitiste sihtfond, 172 miljonit eurot koondamise ja tööandja maksejõuetuse hüvitise sihtfond, 59,6 miljonit tööturuteenuste- ja toetuste sihtkapital, 68,5 miljonit eurot reservkapital ja 42 miljonit eurot 2016 aasta tulem.

2016. aastal laekus töötajate kindlustusmaksetest 103,5 miljonit eurot ja töötuskindlustushüvitistena maksis töötukassa välja 46,9 miljonit eurot.

Tööandjate kindlustusmaksetest laekus 55,7 miljonit ja hüvitistena maksis töötukassa koondamise ja tööandja maksejõuetuse sihtfondist välja 17,1 miljonit eurot.

Kokku oli töötuskindlustuse kulu (hüvitised, sotsiaalmaks hüvitistelt) eelmisel aastal 75,9 miljonit eurot.

Töötukassa