Transpordi arengukava: riik investeerib kokku ligi 600 miljonit eurot

 (3)
RISTMIK
RISTMIKFoto: Priit Simson


Valitsus kinnitas tänasel istungil transpordi arengukava rakendusplaani, mille maksumuseks järgneva nelja aasta jooksul on kokku ligi 600 miljonit eurot.

Rakendusplaaniga määratakse arengukava eesmärkide saavutamiseks ellu viidavad tegevused, nende eelarved, vastutajad ja tähtajad aastani 2017, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Majandus- ja taristuminister Urve Palo sõnul on plaanis muuhulgas ette nähtud Reidi tee ehitamine sadamast Russalka ristmikuni ja Haabersti ristmiku rekonstrueerimine. Mõlemas on suur probleem hommikuste ja õhtuste ummikutega.

Lisaks on kavas trammiliini pikendamine lennujaamani, Tallinna Vanasadama ja kesklinna vaheliste ühenduste rajamine.

Ministri sõnul lähtutakse liikumiskeskkonna väljaarendamisel säästva liikuvuse põhimõtetest, et tagatud oleks erinevate liikumisviiside mugavus ja praeguse väljaarendamata ala kasutuselevõtt.

„Samas tuleb piirkondlikku arengut arvesse võttes panustada ühenduste parandamisesse kogu Eestis ning olulised on ka riiki tervikuna puudutavad teemad nagu välisühendused ja keskkonna- ning energiasääst,“ lisas minister.

Väljaspool pealinna tehakse mitmeid investeeringuid raudteelõikudesse, et tagada rongide liikumiskiirus 120 km/h, samuti ka regionaalsetesse sadamatesse ja saari teenindavatesse laevadesse.

Rakendusplaan täpsustab Euroopa Liidu vahendite kasutamise plaane transpordisektoris ning on alus riigieelarve strateegia koostamisel ja teiste finantseerimisvahendite kasutamise kavandamisel.

Plaan ei sisalda riigimaanteede teehoiutöid ega liiklusohutusalaseid tegevusi, mis on kajastatud vastavalt teehoiukavas ja liiklusohutusprogrammis.