Transpordiinvesteeringud neelavad eelarvest 8,3 miljardit

 (1)
Teeremont
TeeremontFoto: Andres Putting

Täna valitsuses heaks kiidetud tuleva aasta riigieelarves on majandusministeeriumi valitsemisalale ette nähtud 8,3 miljardit krooni. Sellest ligi pool kulub investeeringuteks transpordivaldkonnas.

„Eelarve tervikuna aitab kaasa majanduse taastumisele ja töökohtade loomisele. Eesmärgiks on tagada Eesti majanduse konkurentsivõime kasv ning jätkuv areng“, ütles majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Ettevõtlustoetuste maht kasvab tuleval aastal võrreldes tänavusega 10 protsenti. Toetusi jagatakse ettevõtjatele kokku 1,26 miljardit krooni. Suurimate summadega toetatakse tootearendust ja ekspordivõimekust.

Mahuliselt kõige suuremad on investeeringud transpordivaldkonnas. Teede investeeringute maht on tuleval aastal kokku 4,106 miljardit krooni, sealhulgas kasvab 20 miljoni võrra kohalikele omavalitsustele eraldatav raha, mida on kokku 198 miljonit krooni.

Pisut on kasvanud avaliku liiniveo korraldamiseks mõeldud dotatsioonide maht (2011.a. 837 miljonit krooni, 2010.a 820 mln krooni). Toetus maanteetranspordile jääb samale tasemele, kasvavad toetused raudteetranspordile ning mandri ja saarte vaheliseks laeva- ja lennuühenduseks.

Väikesaartega ühenduse pidamiseks vajalike regionaalsete lennujaamade ülalpidamiskuludeks eraldatakse toetust 22 mln krooni senise 13 mln kr asemel. Tallinna Lennujaam saab täiendavalt 56 mln kooni Lennujaama turvalisuse tõstmiseks ja rahvusvahelise lennuühenduse tihendamiseks.

Ligi 35 mln krooni on tuleval aastal kavandatud ka Veeteede Ametile uue jäämurdja projekteerimise lõpuleviimiseks.

Elamumajanduses on jätkuvalt oluline olemasolevate elamute ja hoonete renoveerimine energiasäästlikuks, jätkub ka paljulapseliste perede toetusprogramm, milleks on tuleval aastal eraldatud 40 miljonit krooni. Seni on seda toetust saanud juba üle 1000 paljulapselise perekonna.

Riigi infosüsteemide ja infotehnoloogilise infrastruktuuri arenguks on eelarves planeeritud 426,33 miljonit krooni.

Ekspressi konverents 2020