Trigon Capital teenis 2005.aastal 101 miljonit krooni kasumit


26. aprill (Ärileht Online) - 2005.aastal tegi Trigon Capital grupp, mille emaettevõtteks on AS Trigon Capital, läbi olulise arengu. Grupi auditeeritud äritulud ulatusid 228 miljoni kroonini, kolmekordistudes võrreldes 2004.aastaga, ning aasta puhaskasum oli 101 miljonit krooni, viiekordistudes eelmise aastaga võrreldes. Trigon Capitali poolt hallatavate kliendivarade maht kasvas oluliselt, ületades juba 7 miljardi krooni piiri.

Peaaegu kõik Trigon Capitali äritulud koosnesid 2005. aastal nõustamistasudest, sealhulgas tasudest fondide, kliendiportfellide ning ettevõtete nõustamisest. 2005.aasta lõpu seisuga ulatus Trigon Capitali omakapital üle 160 miljoni krooni, ettevõtte bilansis puudus võlg, mis rõhutab grupi konservatiivset lähenemist oma äri üles ehitamisele.

Trigon Capitali nõukogu esimehe Joakim Heleniuse sõnul olid kõik Trigon Capital grupi kolm äriüksust ? Asset Management (varahaldus), Direct Investments (kinniste investeerimistoodete nõustamine) ja Corporate Finance (ettevõtete nõustamine) ? 2005.aastal kasumlikud ning tegid läbi tugeva kasvu. Lisaks kolmele peamisele osakonnale osaleb Trigon Capital ühisettevõttes Martinson Trigon Venture Partners, mis nõustab investeeringuid tehnoloogia- ja meediaettevõtetesse.

Trigoni varahalduse osakonna poolt hallatavate aktsiafondide ja kliendiportfellide maht kasvas aastaga 2,6 korda ning ulatus aasta lõpus üle 6 miljardi krooni. Käesoleval hetkel valitseb Trigon nelja aktsiafondi, mis keskenduvad Uus Euroopa aktsiaturgudele. Oma fondide paremaks tutvustamiseks Skandinaavias alustas Trigon lisaks Soome eQ Pangale koostööd Rootsi juhtiva varahaldusettevõttega Öhman. Samuti laiendati koostööd ERGO-ga ? lisaks ERGO pensionifondide haldamisele laienes eelmisel aastal Trigoni koostöö ka ERGO Balti kindlustusseltside varade haldamisele.

Direct Investments osakonnale oli 2005. aasta esimene täispikk tegutsemisaasta iseseisva osakonnana. Osakonna nõustatavad investorid omavad Eestis kontrollivaid osalusi ettevõtetes AS Trigon Gardening, AS Trigon Baltic Farming ning AS Viisnurk, Venemaal ettevõttes Idealnaya Chashka ning Poolas ettevõttes QuadroMedia.

Corporate Finance osakonnale oli 2005.aasta edukas nii lõpule viidud tehingute kui ka laienemisplaanide täideviimise osas. Tänaseks katab osakond lisaks kõigile uutele Euroopa Liidu riikidele ja Venemaale ka Rumeeniat ja Balkani riike, nagu Horvaatia, Sloveenia ja Serbia. Möödunud aasta jooksul nõustas ettevõtete rahastamise meeskond edukalt mitmeid tehinguid nii Eestis, Venemaal, Tšehhis kui ka Slovakkias.

Lisaks oma põhitegevuse arendamisele jätkas AS Trigon Capital 2005.aastal omavahendite investeerimist mitmesugustesse põhitegevusega otseselt mitte seotud äridesse kinnisvara, põllumajanduse ja private equity investeeringute alal. Trigon Capital osaleb neis projektides koos teiste investoritega, kusjuures Trigoni osalus ei ületa reeglina 50%.