Turismifirmade liit: Euroopa Komisjoni uued soovitused kahjustavad kogu Euroopa turismi

 (33)
Turismifirmade liit: Euroopa Komisjoni uued soovitused kahjustavad kogu Euroopa turismi
ETFLi peasekretär Mariann LugusFoto: Priit Simson

Eesti Turismifirmade Liit peab sarnaselt Euroopa turismivaldkonna ühendustega Euroopa Komisjoni soovitusi reisipiirangute riikidevaheliseks koordineerimiseks ebapiisavateks ning turismi kahjustavateks.

Liidu sõnul tuleks soovitused konkreetsemaks muuta, et soodustada euroopaülese ühtse ja läbipaistva reisikeskkonna tekkimist.

„See on halvas mõttes tüüpiline Euroopa bürokraatiamasina paber, mis midagi ei lahenda," kommenteeris ETFLi peasekretär Mariann Lugus. „Kui Euroopa Komisjon ei anna selgeid ühtseid kriteeriume, siis jäetakse riikidele suur vabadus jätkata põhjendamatult rangete poliitiliste otsuste tegemist, mis kahjustab kogu Euroopa turismi."

„Peamine probleem on endiselt see, et iga liikmesriik kehtestab piiranguid oma äranägemise järgi ja väga lühikeste etteteatamisaegadega. See mõjub turismisektorile halvavalt, sest pakutavaid reisiteenuseid ei saa üleöö avada, muuta ja maha võtta," ütles Lugus.

„Seetõttu oleks Euroopa Komisjoni konkreetsed soovitused ja juhised väga teretulnud, et tagada sujuv, ühtlustatud reeglitega keskkond. Vastasel juhul on äärmiselt keeruline pakkuda kõrge kvaliteediga turvalisi reisiteenuseid," lisas ta.

Luguse sõnul on ETFLi ja liikmesettevõtete prioriteet tagada eestimaalastele adekvaatne reisiinfo ja turvalised reisiteenused. Testimise võimalust Eestisse naasmisel peab ta heaks lahenduseks, mis võimaldab inimestel reisiotsuseid teha.

Seotud lood:

„Inimestel peab olema võimalik reisida ka täna ja tulevikus ning professionaalsed reisiettevõtted seisavad selle eest," selgitas Lugus. „Elame ka edaspidi olukorras, kus riikide ja piirkondade riskitase on pidevas muutumises. Kui samal ajal on piiriülese liikumise reglement riigiti erinev, tekitab see topeltkeerulise olukorra."

Euroopa turismiühenduste hinnangul pole Euroopa Komisjoni praegustest soovitustest üheselt aru saada, kas ja kuidas võiks riskipiirkondadest koju naasnud inimete eneseisolatsiooni asendada testimisega. Samuti jääb ebaselgeks see, millise etteteatamisajaga peaks toimuma uutest piirangutest teavitamine.

„Euroopa turismivaldkonna rahvuslikud ja euroopaülesed ühendused peavad Euroopa Komisjoni soovitusi reisipiirangute riikidevaheliseks koordineerimiseks ebapiisavateks ning soovitavad Euroopa Liidu institutsioonidel reeglid üle vaadata selliselt, et neist oleks turismile reaalne kasu. Soovitusi peab ebapiisavaks ka Euroopa lennundussektor, mis on nimetanud konkreetset soovituste paketti poliitiliseks läbikukkumiseks," ütles Lugus.